Jak testujeme úklid

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Odstraňování nečistot 50 %, obsluha 20 %, vyhýbání se překážkám 10 %, provozní doba 10 %, hlučnost 5 %, doba nabíjení 2,50 % a vybavení 2,50 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Odstraňování nečistot

Prach v rozích a podél stěn: prach je umístěn ke stěnám a do rohu, poté je změřeno, do jaké vzdálenosti od rovné stěny a od rohu se vysavači podařilo nečistoty odstranit.

Prach z koberců: definované množství prachu je nasypáno na koberec Wilton (střižené syntetické vlákno). Po jednom a pěti průchodech vysavače je zjištěno množství vysátého prachu zvážením prachové nádobky.

Drobky z koberců a tvrdých podlah: definované množství drobků je nasypáno na koberec Wilton a tvrdou podlahu a vysavač je ponechán, aby pracoval až do maximálního vyčištění určené plochy. Poté je změřen čas práce a zjištěno množství vysátých drobků zvážením prachové nádobky.

Prach z tvrdých podlah: definované množství prachu je nasypáno na tvrdou podlahu. Po třech a pěti minutách je vysáté množství prachu zjištěno zvážením prachové nádobky.

Vlákna a chlupy z koberců: definované množství syntetických vláken je rozprostřeno na koberec Wilton a tlakem "zašlapáno". Výkony přístrojů jsou posouzeny vizuální inspekcí po jednom průjezdu a po 10 a 15 minutách čistění.

Vyhýbání se překážkám

Posuzována schopnost robotů překonávat napnuté i volně položené elektrické kabely, pohybovat se mezi sklenicemi a vázami, dále schopnost rozpoznat schody a jiné výškové rozdíly.

Baterie

Doba provozu měřena zvlášť pro provoz na tvrdých podlahách a kobercích. Baterie je plně nabita a je měřena doba, za jakou přestane vysavač pracovat. Měřen též čas nabíjení. Výsledné hodnoty jsou průměrem tří samostatných měření.

Hlučnost

Měření akustického tlaku ve vzdálenosti 1,6 metru od vysavače.

Obsluha

Panel odborníků posuzoval přehlednost a srozumitelnost návodu k použití, otevírání, zavírání a manipulaci s krytem kompresní komory, nabíjecí stanici, snadnost vyprazdňování a čištění prachové nádobky. Dále bylo bráno v potaz ovládání a práce s vysavačem (vypínání, zapínání, demontáž a čištění kartáčů, používání virtuálních zdí), snadnost výměny výfukového filtru a další praktické aspekty (hmotnost a robustnost přístroje, možnost uskladnění, apod.).

Vybavení

Evidence výbavy jako např. možnost časového programování, přítomnost transportního madla, kontrolek nabíjení, naplnění prachové nádobky apod.

Přihlásit