Jak testujeme klokanky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Bezpečnost a trvanlivost 40 %, označení a pokyny 5 %, ergonomické hodnocení 40 %, praktické zkoušky 10 %, nežádoucí látky 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě bylo celkové hodnocení kvality limitováno, pokud známka za nežádoucí látky byla dostatečně či nedostatečně.

Bezpečnost a trvanlivost

Posouzení bezpečnostních aspektů především podle vybraných kapitol normy ČSN EN 13209-2. Zkoušení minimální velikosti otvorů pro dolní končetiny, rizika uvíznutí prstů a oddělitelných malých částí (ve smyslu obecné bezpečnosti výrobků pro děti), účinnosti opory hlavy u novorozenců a zkoušení kvality a trvanlivosti systému připevnění k opatrovníkovi.

Označení a uživatelské pokyny

Hodnocení správnosti označení samotných klokanek a informací uvedených na obalech a v návodech k použití, především přítomnosti věkových a hmotnostních omezení. Dále byla posuzována správnost, úplnost a přehlednost uživatelských pokynů v návodech a na samotných nosičích.

Ergonomické hodnocení

Hodnocení vhodnosti jednotlivých klokanek z hlediska dětské anatomie prováděné odborníkem.

Praktické zkoušky

Hodnocení panelu rodičů s dětmi, kteří pod dohledem odborníka posuzovali aspekty praktického užívání jednotlivých výrobků.

Nežádoucí látky

Stanovení přítomnosti vybraných škodlivých látek ze souhrnného vzorku částí klokanky přicházejících do styku s dítětem a vyhodnocení jejich rizikovosti na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

Přihlásit