Jak testujeme zakysané smetany

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Dodržení deklarovaného množství mléčného tuku 40 %, autenticita výrobku 20 % (podle toho, zda je čistě mléčného původu, nebo s přídavkem škrobu), senzorické hodnocení 30 %, mikrobiologie 10 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Cíl testu

Ověření pravdivosti údajů na obalech. Laboratoř zjišťovala, zda změřený obsah tuku odpovídá jeho deklarovanému množství. Zároveň byl zjišťován obsah přidaného škrobu, a to i ve výrobcích, kde nebyl uveden ve složení. Dále se ověřoval předepsaný počet živých bakterií mléčného kvašení ve smetaně. Rovněž se hodnotily senzorické vlastnosti, a to barva, konzistence, vůně a chuť. Zkouškám bylo podrobeno 32 výrobků s označením zakysaná (kysaná) smetana o deklarované tučnosti 10 % až 38 %.

Použité chemické metody

Obsah tuku byl stanoven gravimetricky.

Obsah škrobu byl zjišťován polarimetrií.

Mikrobiologické vyšetření

Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení – technika počítání kolonií: ČSN ISO 13721

Jogurt – technika stanovení počtu charakteristických mikroorgaismů  při 37 stupních Celsia: ČSN ISO 7889

Kvantitativní vyšetření vyjádřeno počtem KTJ/g (ml) vzorku. (KTJ - kolonie tvořící jednotky).

Organoleptické vyšetření

Smyslové vyšetřování potravin a krmiv: ČSN 56 0032

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit