Jak testujeme mikro hi-fi systémy

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
Zvuk 35 %, zesilovač 5 %, radiopřijímač 10 %, obsluha 25 %, přehrávání poškozených CD 10 %, vybavenost 10 %, spotřeba elektrické energie 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována a celkové hodnocení pak nemusí odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě celkové hodnocení kvality nemůže být lepší než hodnocení parametru zvuk.

Zvuk
Poslechový test: tři odborníci hodnotili kvalitu zvuku ve srovnání s vysoce kvalitní hi-fi soupravou na pěti nahrávkách hudby a mluveného slova. Hodnocena byla také kvalita zvuku sluchátkového výstupu. Dále byla měřena frekvenční odezva reproduktorů, maximální hlasitost basů a provozní hluk při vysoké a nízké hlasitosti.

Zesilovač
Měření výstupního výkonu při celkovém harmonickém zkreslení 0,7 % a 10 % (podle EN 61305-3), dále měření rozdílu hlasitosti při reprodukci z různých zdrojů a poměru signál-šum. Hodnoceny byly také ruchy zesilovače při zapínání, přepínání zdrojů či regulaci hlasitosti.

Radiopřijímač
Hodnocení kvality příjmu rozhlasu přes kabel i přes anténu a hodnocení automatického vyhledávání a ukládání stanic.

Obsluha
Dva odborníci a dva poučení laici hodnotili návody k použití, zapojení a uvedení přístrojů do provozu a jejich běžné použití. Byl hodnocen displej, dálkové ovládání i ovládání na přístroji, obsluha zesilovače, radiopřijímače a přehrávače včetně přístupových časů pro načtení a výběr konkrétní skladby ze zvukového CD, CD s MP3 soubory, USB paměti a iPodu.

Přehrávání poškozených CD
Hodnocení citlivosti při přehrávání poškozených CD. Byly použity profesionální testovací disky a sada disků s jemnými i výraznějšími škrábanci, otisky prstů, nečistotami nebo tečkami od lihového fixu.

Vybavenost
Hodnocení vybavení podle bodového schématu.

Spotřeba elektrické energie
Byla hodnocena spotřeba elektrické energie v provozu a v režimu stand-by.

Další zkoušky
Zkouška elektrické bezpečnosti podle EN 60065, zkouška odolnosti při zkratu a zkouška příjmu středních vln. Všechny zkoušky proběhly bez problémů.

Přihlásit