Jak testujeme plněné oplatky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Složení tuku v testovaných výrobcích: nasycené mastné kyseliny 40 %, transmastné kyseliny 30 %, obsah tuku 15 %, deklarace 15 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Složení tuku ve výrobcích

Laboratorní zkoušky byly zaměřeny na složení tuku ve výrobcích. Zjišťovali jsme, zda jsou v použitých tucích přítomny látky, které mohou mít nepříznivý vliv na lidské zdraví. Konkrétně šlo o množství nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin v testovaných výrobcích v gramech na sto gramů výrobku a dále o celkové množství tuku ve sto gramech výrobku. Poté byly zjištěné hodnoty nasycených mastných a transmastných kyselin v gramech přepočteny na jejich obsah ve sto gramech tuku.

Zkouškám bylo podrobeno 17 výrobků s označením plněné oplatky obvodově máčené a deset výrobků s označením hořické trubičky plněné. Všechny výrobky byly nakoupeny v běžných obchodech na území České republiky.

Použité chemické metody

Složení mastných kyselin bylo stanoveno plynovou chromatografií s plamenovým ionizačním detektorem (GC-FID).

Obsah tuku byl zjišťován gravimetricky a také deklarací na obalech.

Přihlásit