Jak testujeme detektory kouře

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Směrová závislost 30 %, požární citlivost 70 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována a celkové hodnocení pak nemusí odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě špatná známka u obou parametrů, směrová závislost i požární citlivost, limituje celkové hodnocení.

Směrová závislost

Zkoušku jsme prováděli na základě bezpečnostních požadavků normy ČSN EN 14604, konkrétně podle článku 5.3. Jejím účelem bylo zjistit, zda sensitivita přístroje je, nebo není závislá na směru kolem proudícího vzduchu. Zkouška byla prováděna v aerosolovém tunelu, kde jsme k detektoru nechali postupně přicházet kouř ze čtyř stran.

Požární citlivost

Zkoušku jsme prováděli na základě bezpečnostních požadavků normy ČSN EN 14604, konkrétně podle článku 5.15. Zjišťovali jsme, jestli je autonomní detektor kouře schopen rozpoznat široké spektrum druhů kouře, které mohou vznikat při domácích požárech. Každý detektor byl postupně vystaven čtyřem druhům kouře. Dvěma, které vznikají důsledkem pomalého hoření (dřevo a bavlna), a dvěma vznikajícím důsledkem rychlého hoření (plast a hořlavá kapalina).

Přihlásit