Jak testujeme

Předmět testu

Test byl zaměřen na zjišťování přítomnosti plísňových jedů mykotoxinů v rozinkách a v arašídech. Současně byla měřena koncentrace mykotoxinů v těchto oblíbených vánočních pochoutkách. Testováno bylo 24 vzorků různých balení rozinek a 20 vzorků různých balení pražených loupených arašídů solených. Všechny potravinářské výrobky pro účely testu jsme nakoupili v české maloobchodní síti.

Cíl testu

Šlo o to zjistit, zda je konzumace rozinek a arašídů pro spotřebitele bezpečná z hlediska jeho zdraví, tedy zda změřený obsah mykotoxinů nepřekračuje platné unijní limity stanovené Nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 pro kontaminující látky v potravinách.

Použité chemické metody

K analýze mykotoxinů v rozinkách – konkrétně šlo o ochratoxin A - byla použita kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FLD). V arašídech byly hledány mykotoxiny typu aflatoxin, a to B1, B2, G1 a G2. V tomto případě byla použita kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC-FLD). Šlo tedy o určení konkrétních mykotoxinů a jejich kvantifikaci ve vzorcích.

Hodnocení obsahu mykotoxinů

Výsledky v hodnotících tabulkách pro rozinky a pro arašídy byly řazeny vzestupně co do množství mykotoxinů v jednotlivých testovaných výrobcích, a to v mikrogramech těchto kontaminujících látek na kilogram výrobku. Zjištěné výsledky byly porovnány s platnými nepřekročitelnými limity pro tyto potravinové kontaminanty, jak je stanovila Evropská komise v Nařízení č. 1881/2006 v platném znění.

Přihlásit