Jak testujeme dámské silonky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Změna velikosti po vyprání 6 %, pružnost 27 %, tažnost 9 %, žmolkování 18 %, vybíjení statické elektřiny 25 %, shoda s deklarovanou silou textilního vlákna 15 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Pružnost a tažnost tkaniny (tahové vlastnosti plošných textilií) jsme zjišťovali za použití metody Strip – podle normy ČSN EN ISO 13934-1. Silonky byly na obou koncích (dvou místech) upevněny do přístroje, který je natahoval. Při přetržení byla zaznamenána maximální síla. Pružnost a tažnost silonek jsme testovali jak v podélném, tak příčném směru.

Odolnost tkanin proti posuvu nití ve švu jsme zjišťovali podle směrnice ČSN EN ISO 13936-1.

Délkovou hmotnost příze odebrané z tkaniny (sílu textilního vlákna) jsme stanovily podle normy ISO 7211-5. Vzorek měřil 20 centimetrů.

Náchylnost tkaniny ke žmolkování nebo tvorbě chloupků (rozvláknění povrchu) jsme testovali podle normy ČSN EN ISO 12945-2 – na speciální přístroj, který se používá na testování odolnosti tkaniny proti tvorbě žmolků, se přichytí vzorky, potom se na přístroj přiloží červená deska, kam se do otvorů připevní další textilní disky, a začne proces mechanického tření.

Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů probíhala podle směrnice ČSN EN ISO 3759.

Vybíjení statické elektřiny

Plastová (PE) fólie byla přiložena na silonku, dohromady pak byly umístěny do speciálního přístroje na měření elektrického náboje a 20krát vzájemně o sobě třeny. Okolní teplota byla 25 °C a relativní vlhkost 50 procent. Vlastnost byla testována na přístroji FD-28 STAT CHARGE  No.  85006 (Computekst, Hungary).

Přihlásit