Jak testujeme dětské vozíky za kolo

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Praktické jízdy 35 %, komfort dítěte 35 %, obsluha 25 %, bezpečnost 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

 

V laboratoři jsme testovali:

1/ Zatížení a výšku tažné tyče – podle určení výrobce a požadavků normy; výška čepu mezi připojovacím zařízením a přívěsem nad povrchem vozovky nesmí přesáhnout 40 cm
2/ Odkláněcí zařízení – konstrukční prvek, který má zabránit vniknutí svislé překážky mezi přívěs a kolo
3/ Nebezpečné hrany a výstupky – zdali se dítě nemůže o nějaké hrany nebo výstupky poranit
4/ Body střihu a stlačení u přívěsu typu C (pro přepravu dětí) – jestli si dítě nemůže někde sevřít prst
5/ Nepřímý kontakt s koly – nesmí dojít k dotyku kabiny a kola, pokud bude dítě tlačit zevnitř kabiny, například při rychlejším průjezdu zatáčkou
6/ Čelní ochranu vozíku – měřili jsme velikost otvorů v čelní síťce, která má chránit dítě před odletujícími kamínky; velikost je dána normou
7/ Zachycení vozíku – bezpečnost konstrukce vozíku
8/ Skládací mechanismus – zdali je konstrukce vozíku zajištěna vhodnými pojistkami, které mají zabránit složení přívěsu s dítětem uvnitř nebo během manipulace s dítětem; minimální síla pro odjištění pojistky i kroky potřebné k jejímu uvolnění jsou dány normou  
9/ Parkovací brzdu – přívěs musí být podle normy vybaven parkovací brzdou
10/ Stabilitu vozíku při jízdě na šikmé ploše
11/ Osvětlovací soustavy, odrazky a jiné pomůcky pro zviditelnění – vozík musí být kromě předepsaných odrazek vybaven také viditelnou vlaječkou
12/ Rám a podvozek – po opakovaném zatížení tažné tyče (10 tisíc cyklů) jsme zjišťovali, jestli nedošlo k deformaci nebo jiným poškozením konstrukčních dílů, rámu a podvozku vozíku a také jsme posuzovali stav a zavěšení kola
13/ Tažnou tyč a připojovací zařízení – posuzovali jsme případnou deformaci nebo jiné poškození na připojovacím zařízení po zátěžovém testu
14/ Pojistné bezpečnostní zařízení – jestli byly vozíky vybaveny pojistkou, která při selhání připojovacího zařízení zabrání úplnému odpojení od kola
15/ Odolnost zádržného systému – provedení bezpečnostních pásů z pohledu normy
16/ Tuhost kabiny pro cestující – míru deformace při působení boční síly
17/ Návod k použití – jeho obsah a přehlednost
18/ Značení výrobků – požadované údaje na vozíku, například číslo normy, povolené hmotnosti, maximální zatížení atd.

Výrobky byly zkoušeny dle normy ČSN EN 15918:2012. Zkoušky byly provedeny s využitím měřicích a zkušebních zařízení s platnou kalibrací.

 

Praktické zkoušky

Zkušební osoby: dva chlapci (2,5 roku a hmotnost 10 kg, 5 let a hmotnost 17 kg) a dívka (4 roky, hmotnost 15 kg)
Zkušební jezdci: tři muži o hmotnosti od 70 do 93 kg, dvě ženy o hmotnost od 60 do 65 kg
Jízdní kola: horské kolo (26 palců), trekingové kolo (28 palců)
Zkušební trať: asfaltové cesty, polní cesty, lesní cesty, max. 20° svahy, šotolinový úsek

Testovali jsme:

a/ sestavení vzorků – jasnost návodu a snadnost sestavení dílů
b/ skládání a rozkládání vozíku do přepravního balení – snadnost balení vozíku
c/ sedadlo – hodnotili jsme vnitřní prostor kabiny a komfort sedadla z technického hlediska i na základě subjektivních poznatků dětí, které byly do sedaček posazeny a upoutány zádržným systémem
d/ zádržný systém – snadnost upevnění dítěte i pohodlí pásů
e/ připojování vozíku – jednoduchost montáže a připevnění/oddělání vozíků ke kolu
f/ ochranu proti dešti a slunci
g/ údržbu – možnost čistění venkovních a vnitřních textilních povrchů
h/ reflexní prvky
i/ zavazadlový prostor – praktičnost a umístění
j/ možnost vložení vozíku do kufru auta typ kombi
k/ praktické jízdy – ovladatelnost, brzdění, lehkost ovládání parkovací brzdy, jízdu po nerovnostech a větrání

Přihlásit