Jak testujeme dětské židle

V TESTU: 15 vysokých dětských židlí, z toho 5 kombinací stolek-židle, 7 rozměrově přestavitelných židlí (tzv. rostoucích spolu s dítětem).

PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
Konstrukce: komfort dítěte 30 %, obsluha / manipulace 20 %, životnost 20 %, bezpečnost 20 %, cizorodé látky 10 %.

 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  Celkové hodnocení kvality mohlo být jen o jednu známku lepší než skupina zkoušek zaměřená na „konstrukci: komfort dítěte“. V případě »nedostatečného« hodnocení výrobků z hlediska obsahu cizorodých látek nemohlo celkové hodnocení znít lépe. Pokud byla montáž výrobku »dostatečná« nebo horší, mohla být skupina zkoušek zaměřených na „obsluhu a manipulaci“ lepší jen o půl známky. »Dostatečná« nebo horší stabilita výrobku či nebezpečí proklouznutí dítěte ze židličky se odrazily v »dostatečné« či horší bezpečnosti a celkového hodnocení kvality. V případě střižných míst na výrobku, což bylo hodnoceno známkou »dostatečná«, mohla být skupina zkoušek zaměřených na „bezpečnost“ pouze o jednu známku lepší.
 • KONSTRUKCE: KOMFORT DÍTĚTE
  Zkoušky probíhaly jak v laboratořích (speciální figuríny), tak v praxi (děti různého věku). Tři odborníci posuzovali parametry pro sezení – sedadlo bez i s redukcí, přizpůsobování sedadla, opěrky nohou (resp. chodidel) tělesným proporcím dětí různého věku (dle deklarace na tom kterém výrobku); poměr velikosti židle a stolku, použitý materiál a jeho vliv na komfort sezení (mimo jiné zvýšené pocení).
 • OBSLUHA / MANIPULACE
  Tři odborníci posuzovali srozumitelnost návodu (montáž, demontáž, používání),míru snadnosti či obtížnosti montáže, nastavitelnost s ohledem na tělesné proporce dětí, zajištění jejich bezpečnosti pomocí pásů či dalších zadržovacích prvků. Další praktické zkoušky se zaměřily na usazování dítěte do sedačky, vyjímání dítěte a čištění.
 • ŽIVOTNOST
  Dynamické zkoušky zaměřené na boční, zadní a přední stabilitu, vždy po 3000 cyklech se zvyšovala zátěž až do 250 N, dále zaměřené na stabilitu při působení síly na opěrku nohou a stolek. Měřila se síla potřebná k manipulaci s ovládacími prvky skládacích mechanismů (musí být větší než 50 N). Zkoušky pevnosti jak upevňovacích bodů, tak mezinožní zábrany. Zkoušky vycházely z normy DIN EN 14988.
 • BEZPEČNOST
  Stabilita židlí, riziko vyklouznutí, resp. proklouznutí dítěte ze židle ven, nebezpečí v podobě střižných míst, ostrých rohů a hran; splnění povinnosti varovných (bezpečnostních) upozornění (vše ve smyslu normy DIN EN 14988).
 • CIZORODÉ LÁTKY
  Analýzy zaměřené na zakázaná barviva, organické sloučeniny chloru, polycyklické aromatické uhlovodíky, pentachlorfenol, chromové soli, formaldehyd a ftaláty; stálobarevnost použitých materiálů.

Přihlásit