Jak testujeme

V MEZINÁRODNÍM TESTU: 19 MP3 přehrávačů s displeji menšími než 1200 mm2.

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Zvuk 35 %, ochrana proti poškození sluchu 0 % (avšak vede ke snížení celkového hodnocení kvality – viz „Snížení hodnocení“), bateriový provoz 20 %, ovládání 25 %, mobilita 5 %, odolnost 5 %, víceúčelnost 10 %.
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  Je-li kvalita zvuku »uspokojivá« nebo horší, nemůže být celkové zhodnocení kvality lepší. Při »nedostatečné« ochraně proti poškození sluchu je celkové zhodnocení kvality také »nedostatečné«. Pokud je hodnocení možnosti výměny baterií »nedostatečné«, snižuje se hodnocení skupiny zkoušek „bateriový provoz“ o půl známky. Je-li uvedení do provozu hodnoceno jako »nedostatečné«, snižuje se hodnocení skupiny zkoušek „ovládání“ o půl stupně. Při »nedostatečném« ovládání může být celkové zhodnocení kvality pouze o jednu známku vyšší.
 • ZVUK
  Zkouší se pomocí panelu pěti zkušených hodnotitelů. Přehrávají se rockové, popové a klasické skladby ve formátu MP3 za datových toků o hodnotách 128, 192 a 256 kbit/s. Poslech se hodnotí při použití dodávaných a kvalitních sluchátek. Míra hluku pronikajícího do okolí se měří pomocí umělé poslechové hlavy.
 • OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ SLUCHU
  Měření maximální hladiny akustického tlaku na ucho při nastavení maximální hlasitosti sluchátek (spoludodávaných k přehrávači).
 • BATERIOVÝ PROVOZ
  Po třech cyklech nabití a vybití se měří provozní doba s plně nabitou baterií (dodávanou výrobcem nebo NiMH baterií s kapacitou 900 mAh). Se zapnutou funkcí opakování skladeb se přehrávají MP3 skladby o datovém toku 128 kbit/s, o hlasitosti 75 dB(A), je-li to možné, s vypnutým podsvíceným displeje. Doba nabíjení je měřena za použití dodávané nabíječky (USB či zásuvkové). Dále se hodnotí, zda je možná výměna baterií.
 • OVLÁDÁNÍ
  Pět hodnotitelů, zdatných v práci s počítači, hodnotí návod k použití, mimo jiné jeho úplnost, srozumitelnost a rady při potížích. Navíc je hodnoceno také uvedení do provozu (zohledňuje se i první nabití baterie, spojení s počítačem, případná instalace softwaru). Dále běžný provoz (mj. nahrávání skladeb do přístroje, automatická synchronizace, čas potřebný ke zkopírování 100 MB hudebních dat, možnost mazání skladeb v přehrávači apod.), obsluha a navigace (forma a uspořádání ovládacích prvků, struktura menu), čitelnost displeje, stejně jako rychlost zapnutí (čas přechodu z vypnutého nebo standby stavu do zadání a přehrání první skladby).
 • MOBILITA
  Hodnotí se pohodlnost nošení – hmotnost, objem, použitelnost dodávaného příslušenství k nošení.
 • ODOLNOST
  Zkoušky zaměřené na výskyt ostrých hran a rohů, odolnost proti otěru a nárazu a mechanickou odolnost.
 • VÍCEÚČELNOST
  Zhodnocení počtu podporovaných hudebních, obrazových a video formátů, možností připojení, napájení, velikosti paměti, dodávaného software a rozšiřujících funkcí vztažených k přehrávání hudby a také další výbavy (např. hry, hodiny).

Přihlásit