Jak testujeme sušičky prádla

V TESTU: 9 kondenzačních sušiček prádla, z toho dva přístroje s tepelným čerpadlem.

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Sušení 45 %, vlastnosti z hlediska životního prostředí 25 %, hluk 5 %, obsluha 25 %,
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  Při »dostatečné« spotřebě energie během provozu může být hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na „vlastnosti z hlediska životního prostředí“ nejvýše o jednu známku lepší. Při »dostatečných« vlastnostech z hlediska životního prostředí bylo celkové hodnocení kvality sníženo o půl známky.
 • SUŠENÍ
  Testy proběhly s použitím EN 61121:2005 s množstvím náplně dle údajů v návodech přístrojů. Bavlna suchá pro uložení do skříně: s plnou a poloviční náplní bubnu, počáteční zbytková vlhkost prádla 60 %. Bavlna vlhká pro žehlení: plná náplň bubnu, počáteční zbytková vlhkost prádla 60 %. Snadno ošetřovatelné suché pro uložení do skříně: maximální náplň, počáteční zbytková vlhkost 40 %. Při zkouškách se hodnotilo, zda byla dodržena požadovaná konečná zbytková vlhkost, zda se dosáhne stejných výsledků při opakování procesu sušení (pět zkoušek) a doba trvání sušení vztažená k 1 kg prádla. U programů „snadno ošetřovatelné“ a „vlhké pro žehlení“ se navíc hodnotila i rovnoměrnost vysušení jedné náplně prádla.
 • VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Měřila se spotřeba energie během provozu a následně se pro srovnání přepočítávala na jeden kilogram suchého prádla. Spotřeba v režimu standby byla měřena ve vypnutém stavu, s časovou předvolbou a po skončení programu. U sušiček se navíc prostřednictvím množství vody v nádobě na kondenzát hodnotila účinnost kondenzace.
 • HLUK
  Provozní hluk byl hodnocen subjektivně třemi odborníky. Kromě toho se zjišťoval akustický výkon v dB(A) s použitím DIN EN 60704-2-6: 2004.
 • OBSLUHA
  Tři odborníci a dva laici hodnotili návod k použití, ovládací prvky, plnění a vyprazdňování, přístupnost a čištění sít, vyprazdňování a nasazování nádoby na kondenzát.

Přihlásit