Jak testujeme parní stanice

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Žehlení s napařováním 20 %, výdej páry 5 %, odolnost žehlicí desky 5 %, obsluha 30 %, odolnost vůči zanesení 40 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Žehlení s napařováním

Jako testovaný vzorek posloužilo oblečení z polyesteru/bavlny (střední teplota), z bavlny (vysoká teplota) a džíny (maximální teplota). Žehlilo se s párou. Každá žehlička a parní stanice vyžehlila celkem devět kusů oblečení, tři od každého druhu. Na žehlení se podílely tři testující ženy. Oblečení bylo po vyžehlení uloženo minimálně na jednu hodinu a teprve potom hodnoceno. Ze tří kusů byly nakonec hodnoceny pouze dva, a to na šestibodové škále.

Výdej páry

Podle ČSN EN 60311 byla měřena intenzita napařování a intenzita úniku vody.

Odolnost vůči zanesení

Byla hodnocena podle ČSN EN 60311. Po dobu 252 hodin byly žehličky umístěny ve speciálním zařízení a v pravidelných intervalech dávkovaly páru. Žehličky byly čištěny podle návodu k použití v pravidelných intervalech (zkrácených tak, aby odpovídaly doporučené frekvenci čištění při dané intenzitě používání). V průběhu zkoušky bylo měřeno množství vypařené vody, úniky vody a pokles množství generované páry. Pokud žehlička selhala předčasně, byl test zopakován s dalším přístrojem, případně s dalšími dvěma.

Odolnost žehlicí desky

Test odolnosti žehlicí desky se prováděl až poté, kdy přístroje prošly testem odolnosti proti zanesení. Použity byly tři materiály rozdílné tvrdosti: suchá, mokrá houbička na nádobí a drátěnka, a byly zhodnoceny stopy poškrábání.

Obsluha

Součástí zkoušek obsluhy bylo hodnocení návodu, měření doby nutné pro zahřátí a výdej páry, posouzení praktičnosti a účelnosti ovládacích prvků (nastavení termostatu, množství vydávané páry, použití vodní trysky), dále zhodnocení manipulace s elektrickým kabelem (u parních stanic i s parní hadicí), komfortu žehlení (úchop a skluz), rizika popálení, čištění a odvápnění a v neposlední řadě také jednoduchosti skladování.

Přihlásit