Jak testujeme lyžařské přilby

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Ochrana a zpracování 50 %, jízdy a obsluha 45 %, nežádoucí látky 5 %

 

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.


Ochrana a zpracování

Laboratorní zkoušky probíhaly podle ČSN EN 1077. Navíc byla testována odolnost vůči proražení a zkoušen zádržný systém (ČSN EN 13087-5 a ČSN EN 443). Vnímání okolních zvuků bylo měřeno srovnáním vnímání zvuků bez přilby a s přilbou na volném prostranství a v bezodrazové komoře. Nouzové otevření přezky bylo testováno podle ČSN EN 443 (přezka se musí otevřít před dosažením síly 1000 N. Dále bylo hodnoceno zpracování přilby, náhlavní vložky i čalounění. To bylo navíc zkoušeno z hlediska odolnosti vůči oděru (ČSN EN ISO20344 6.12, 12800 cyklů za vlhka a 25600 cyklů za sucha).

 

Jízdy a obsluha

Šest zkušených lyžařů hodnotilo přilby při praktických zkouškách na pětibodové škále. Přilby byly hodnoceny z hlediska nastavení a nasazení, pohodlnost, vnímání hmotnosti a omezení sluchu, nošení s lyžařskými brýlemi, ventilace apod. Úplnost a přehlednost návodu k použití byla hodnocena odborníkem.

 

Nežádoucí látky

Hodnocení obsahu změkčovadel (ftalátů), zpomalovačů hoření a sloučenin fenolu v čalounění přileb.
 

Přihlásit