Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

multimediální přehrávače: zvuk 15 %, provozní doba 12 %, obsluha 30 %, mobilita 8 %, odolnost 4 %, fotografie 8 %, video 15 %, ochrana sluchu 0 %, vybavenost 8 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zvuk

Přehrávají se rockové, popové a klasické skladby ve formátu MP3 s datovým tokem 192 kbit/s. Kvalita zvuku se hodnotí při poslechu s dodávanými a kvalitními profesionálními sluchátky (hodnocení zvukového výstupu).

Provozní doba

Po třech cyklech nabití a vybití se měří provozní doba při přehrávání hudby s plně nabitou baterií. Hlasitost je nastavena na 75 decibelů a podsvícení displej vypnuto (je-li to možné). Dále měřena doba nabíjení s dodávanou nabíječkou.

Obsluha

Hodnocení návodu k použití, rychlosti zapínání přehrávačů, kopírování skladeb do přístroje (zohledňuje se i případná nutnost instalovat speciální software, možnost automatické synchronizace s PC, čas potřebný ke zkopírování 100MB dat, možnost mazání skladeb v přehrávači apod.). Hodnoceny jsou základní funkce: přehrávání, přepínání skladeb, hledání v rámci skladby, nahrávání, uzamčení přístroje. Dále navigace hudební knihovnou: struktura menu, možnosti vyhledávání a třídění skladeb, čitelnost displeje atd; ovládací prvky: jejich rozmístění a kvalita, pohodlnost držení přístroje. Únik zvuku do okolí měřen s dodávanými sluchátky pomocí umělé hlavy ve vzdálenosti 0,4 m.

Mobilita

Hodnocení pohodlnosti nošení, tedy hmotnost, objem a použitelnost při nošení v kapse (přepínání skladeb či úprava hlasitosti „naslepo“ apod.) a zvlášť také použitelnost přístroje při běhání.

Odolnost

Zkoušky zaměřené na odolnost vůči poškrábání a odolnost při pádu. Odolnost proti poškrábání testována pomocí speciální tužky s karbidovým hrotem. Pádové zkoušky probíhaly v otočném bubnu o výšce 80 cm. Odolnost zapnutých a přehrávajících přístrojů byla zhodnocena po deseti otáčkách.

Ochrana sluchu

Měření hladiny akustického tlaku s dodávanými sluchátky při maximální hlasitosti, nastavení ekvalizéru vedoucím k maximálním hodnotám a s vypnutým omezovačem hlasitosti; cílem je simulovat nejhorší možnou situaci. Podle evropské normy a francouzského zákony by neměla maximální hlasitost překročit hranici 100 dB(A) a výstupní napětí hodnotu 150 mV. Zvlášť se hodnotí kvalita omezovače hlasitosti, a zda mají dodávaná sluchátka funkci potlačení okolního hluku. Neovlivňuje celkové hodnocení kvality.

Fotografie

Hodnocena kompatibilita s fotografiemi ve formátu JPEG s rozlišením 5 megapixelů, kvalita displeje (rozlišení, jas, barevná reprodukce a ostrost) a jeho použitelnost v interiéru i exteriéru. Zhodnocení pozorovacích úhlů a obsluhy.

Video

Hodnocena kompatibilita s různými formáty video souborů, velikost a kvalita displeje (rozlišení, jas, barevná reprodukce a ostrost) a jeho použitelnost v interiéru i exteriéru. Zhodnocení pozorovacích úhlů a obsluhy. Použit nejlepší možný formát videa pro daný přehrávač.

Vybavenost

Zhodnocení počtu podporovaných hudebních formátů, možností připojení, napájení, velikosti paměti a možnosti jejího rozšíření pomocí paměťové karty, dodávaného software a rozšiřujících funkcí vztažených k přehrávání hudby a také další výbavy (např. hry, hodiny).

Přihlásit