Jak testujeme televizory

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obraz 40 %, zvuk 20 %, vybavení a speciální funkce 17,5 %, obsluha 12,5 %, konektory a tunery 5 %, spotřeba elektrické energie 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Obraz

Panel expertů hodnotí kvalitu obrazu z různých zdrojů při sledování vybraných scén (filmových, studiových i venkovních záběrů). Zvlášť se hodnotí obraz ve standardním a vysokém rozlišení z digitálních tunerů (DVB-T/C, DVB-S) a signál ve vysokém rozlišení přes HDMI.

Vizuální zkoušky probíhají při optimálním nastavení obrazu: výchozím bodem tohoto nastavení je optimální jas a kontrast zjištěný při laboratorních měřeních, cílem je dosažení co nejpřirozenější reprodukce barev. Osvětlení místnosti je konstantní a odpovídá běžnému stinnému obývacímu pokoji. Testující sedí ve vzdálenosti 2-3 metry před televizorem (1,5-2 metry v případě testování signálu ve vysokém rozlišení).

Dále jsou hodnoceny pozorovací úhly (měření poklesu kontrastu a velikosti barevné odchylky v závislosti na úhlu pohledu) a vlastnosti obrazovky za přítomnosti zdrojů jasného světla.

Hodnocení plynulosti rychlých scén probíhá při optimálním nastavení funkce pro zlepšení plynulosti (pokud je přítomna), tedy takovém, které vede k nejmenší míře chyb (digitálních artefaktů) v obrazu. Dále je posuzována plynulost zobrazení rolujícího textu, např. krátkých zpráv zobrazovaných v liště na okraji obrazovky na zpravodajských kanálech.

Rovnoměrnost podsvícení (efekt známý též jako clouding) je posuzována měřením uniformity svítivosti černé a zjištěním rozdílu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími oblastmi černého obrazu.

Zvuk

Měření maximální hlasitosti reproduktorů, při které nedochází ke zkreslení zvuku a hodnocení kvality reprodukce při poslechu klasické a populární hudby a televizního dramatu.

Tunery a připojení

Hodnocení počtu tunerů, vstupů pro video, zvukových výstupů, přítomnosti a možností USB konektorů, zdířek na paměťové karty atd.

Vybavení a speciální funkce

Hodnocena kvalita zobrazení fotografií z USB/paměťové karty a obsluha prohlížeče fotografií. Dále hodnocena snadnost a možnosti připojení k domácí počítačové síti a také rozvržení a ovládání portálových stránek a prohlížeče internetu.

Hodnocení obsluhy a kvality funkce záznamu vysílání na pevný disk či přes USB. Hodnocení obsluhy a možností funkce Pause Live TV.

Hodnocení 3D obrazu při sledování filmu z blu-ray disku a vysílání ve formátu side-by-side. Posuzována mimo jiné stabilita obrazu (změny jasu, kontrastu, barevnosti a kvality efektu při pohybech hlavy), zdvojení obrazu neboli crosstalk (četnost a viditelnost „duchů“ a nechtěných „stínů“ v obrazu) a dojem hloubky 3D obrazu.

Obsluha

Hodnocení snadnosti instalace a uvedení do provozu (ladění kanálů, jejich ukládání a třídění, nastavení obrazu, připevnění na zeď), běžného používání (doby odezvy při zapínání, přepínání kanálů a změně hlasitosti), přehlednosti, ovládání a možností menu. Kromě rozvržení a funkčnosti dálkového ovládání je hodnoceno i ovládání přímo na přístroji. Hodnoceno  je také používání teletextu a programového průvodce. Dále hodnocena kvalita návodu k použití a snadnost připojení dalších audio-video zařízení.

Spotřeba energie

Měření spotřeby energie během provozu při optimálním nastavení obrazu a v režimu stand-by.

Přihlásit