Jak testujeme mléčné oříškové čokolády

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah mykotoxinů 100 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Mykotoxiny

Stanovení obsahu aflatoxinů kapalinovou chromatografií s hmotnostním detektorem.

Přihlásit