Jak testujeme

V testu: 14 rtěnek a barev na rty s deklarovaným dlouhodobým účinkem; pět monoproduktů a devět kombinovaných přípravků (rtěnka a lesk); hnědorůžový odstín.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Kosmetické vlastnosti 60 %, aplikace 25 %, užitný obsah 5 %, cizorodé látky 5 %, deklarace 5 %.
 • Snížení hodnocení
  V případě »uspokojivého« nebo »dostatečného« hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na kosmetické vlastnosti nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší.
 • Kosmetické vlastnosti
  Kosmetické vlastnosti se ověřovaly v praktických zkouškách. Třicet testujících žen a tři odborníci posuzovali a hodnotili dlouhodobý účinek, odolnost kontur, krycí schopnost, pouštění barvy (např. na okrajích šálků a skleniček), ošetřující péči. Výskyt nežádoucích účinků (vysychání rtů, pocit napětí na rtech) nebyl zaznamenán; testující dobře snášeli všechny přípravky.
 • Aplikace
  Testující a odborníci posuzovali a hodnotili konzistenci, roztíratelnost, zasychání, lepkavost, snadnost odličování.
 • Užitný obsah
  Měřilo se, jaký maximální podíl z celkovém obsahu výrobku lze z obalu odebrat.
 • Cizorodé látky
  Zkoušky se zaměřily na přítomnost a obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a těžkých kovů (arzén, antimon, olovo, kadmium, nikl, rtuť).
 • Deklarace
  Kontrola deklarace na obalech i na výrobcích sledovala plnění povinností výrobců zakotvených ve stávající legislativě.
 • Ostatní zkoušky
  Odolnost proti teplu a chladu: výrobky byly po dobu 24 hodin uloženy při teplotách -18, +25 a +40 °C, poté následovala vizuální kontrola, zda nedošlo k nežádoucím změnám; testované výrobky vyhověly.

Přihlásit