Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Světelný výkon 27,5 %, zahřívací doba 25 %, výkon při nízkých teplotách 5 %, podání barev 5 %, životnost 32,5 %, spotřebitelské informace 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Světelný výkon

Po 100 hodinách záběhu se měří světelné a technické vlastnosti zářivky podle EN-IEC 60969. Zkoušky probíhají na třech vzorcích každého modelu. Světelný výkon je vyjádřen v počtu lumen na 1 watt.

Zahřívací doba

Měření intenzity světla po 3, 10, 30, 60 a 300 sekundách po rozsvícení.

Výkon při nízkých teplotách

Měření intenzity světla a startovacího času při teplotách 5 a -10 °C.

Podání barev

Podle normy DIN 6169 se provádí měření teploty barev a indexu podání barev.

Životnost

Dlouhodobé měření životnosti zářivek probíhá po dobu 5000 hodin, halogenových žárovek po dobu 2000 hodin. Po tuto dobu jsou sledovány a měřeny změny světelných vlastností zářivek. Dále jsou zářivky podrobeny 30 000 cyklů zapnutí a vypnutí, při nichž jsou tři minuty zapnuté a pět minut vypnuté.

Dále je hodnocena kvalita zpracování zářivek, pevnost spojení jednotlivých částí, přítomnost ostrých částí apod.

Spotřebitelské informace

Hodnocení srozumitelnosti a obsahu informací na obalu výrobku. Obal musí obsahovat povinné značení (energetická třída, ekologické označení a pokyny pro recyklaci).

 

Tento test vám přinášíme díky finanční podpoře SFŽP ČR a MŽP.

 

Přihlásit