Jak testujeme ochrany počítače

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Bezpečnostní balíčky: ochrana před viry a škodlivým softwarem 40 %, obsluha 25 %, zatížení počítače 20 %, funkce firewallu 10 %, instalace, aktualizace a odebrání programu 2 %, základní nastavení 2 %, opravný disk 1 %

Antivirové programy: ochrana před viry a škodlivým softwarem 50 %, obsluha 25 %, zatížení počítače 20 %, instalace, aktualizace a odebrání programu 2 %, základní nastavení 2 %, opravný disk 1 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Ochrana před viry a škodlivým softwarem

Antivirová kontrola: Hodnocena míra úspěšnosti vyhledávání známého škodlivého softwaru (virů, trojských koní, červů, spyware, rootkitů…) z kolekce čítající 17 474 vzorků. Test probíhal na počítači připojeném k internetu i v offline stavu.

Webový štít: Hodnoceno chování antivirů při návštěvě 50 webových stránek vedoucích přímo či nepřímo ke škodlivým programům. Byl přístup na webovou stránku zablokován? Byl škodlivý software odhalen během stahování, po stažení, nebo až při spuštění škodlivého programu?

USB test: Zkouška zaměřená na heuristické schopnosti antivirů, tedy úspěšnost při odhalování dosud neznámých hrozeb. Počítač odpojen od internetu, z externího disku kopírovány škodlivé programy, které se objevily až v době po odpojení počítače od internetu. Hodnoceno chování antivirů - byl škodlivý kód odhalen při kopírování, po spuštění, nebo při kontrole na vyžádání?

Hledání nových virů: Hodnocena rychlost aktualizace databází virových signatur. Po dobu 52 dnů byly produkty denně aktualizovány a zaznamenáván stav jejich databází. Poté byly shromážděny vzorky škodlivých programů, které se během dané doby objevily, a bylo sledováno, který z produktů je rozpoznal dříve. Tato zkouška zvýhodňuje také produkty s kvalitní heuristikou.

Za úspěšnou detekci škodlivého programu považujeme: infikovaný soubor je automaticky vyléčen, vymazán nebo umístěn do karantény; nebo je uživatel dotázán, co chce s infikovaným souborem provést a program jasně doporučí soubor vyléčit, vymazat či umístit do karantény. Za úspěšnou detekci nepovažujeme: po detekci nenásleduje žádná akce; nebo uživateli není jasně doporučeno, co má udělat, aby se s hrozbou vypořádal.

Funkce firewallu

Ochrana před útoky z internetu: Hodnocen počet otevřených TCP a UDP portů a míra úspěšnosti blokování pokusů o přístup k počítači přes tyto porty.

Ochrana před únikem dat: Hodnocena míra úspěšnosti zablokování odesílaných dat. Použito několika na míru napsaných programů, jejichž účelem je různými způsoby odesílat malý objem dat na vzdálený server; data obsahovala např. číslo kreditní karty.

Dále hodnocena úspěšnost ochrany před DoS (Denial of Service) útoky, pokročilé možnosti nastavení firewallu a jeho chování v případě pokusů různého softwaru o připojení k internetu.

Firewally byly testovány ve výchozím nastavení.

Instalace, aktualizace a odebrání programu

Hodnocení snadnosti, rychlosti a možností instalace. Je po instalaci provedena aktualizace a kontrola počítače? Je nabídnuta možnost zvolit nastavení programu? Dojde k vypnutí bezpečnostních funkcí Windows, aby se předešlo konfliktům s nainstalovaným bezpečnostním softwarem?

Hodnocení snadnosti a možností aktualizace jednotlivých komponent.

Hodnocení snadnosti a úplnosti odebrání jednotlivých komponent i celého programu. Kolik po sobě software zanechá souborů a záznamů v registru? Zapne po odinstalaci bezpečnostní funkce Windows?

Obsluha

Hodnocení přehlednosti a srozumitelnosti uživatelského rozhraní, ovládání a možností jednotlivých funkcí programu. Posouzení srozumitelnosti, úplnosti a celkového zpracování nápovědy.

Opravný disk

Hodnocení snadnosti vytvoření opravného média, jeho možností a snadnosti jeho obsluhy.

Zatížení počítače

Měření zpomalení startu počítače po nainstalování programu, rychlosti antivirové kontroly a její náročnosti na operační paměť a procesor, dále operační paměti použité rezidentním programem a zpomalení kopírování souborů.

Základní nastavení

Hodnoceno, zda základní nastavení programu odpovídá požadavkům na jeho správnou funkčnost a dostatečnou ochranu počítače.

Přihlásit