Jak testujeme smetany na vaření

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah tuku 20 %, smyslové hodnocení 20 %, šlehatelnost (u smetan ke šlehání) 40 %, složení a deklarace 20 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Obsah tuku

Obsah tuku stanoven metodou dle Rose-Gottlieba (R-G) gravimetricky.

Smyslové hodnocení

Posouzení vzhledu, konzistence a chuti panelem školených hodnotitelů.

Šlehatelnost

Doba šlehání, údržnost (držení tvaru, pouštění tekutiny s postupem času), barva, nadýchanost – hutnost.

Deklarace

Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Přihlásit