Jak testujeme mléčné čokolády

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah a kvalita kakaa 20 %, obsah a kvalita mléka 15 %, senzorické hodnocení 25 %, látkový profil aroma 10 %, výživové hledisko 15 %, plísně 5 %, deklarace 15 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Obsah a kvalita kakaa

Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny dle ČSN 56 0578.

Obsah a kvalita mléka

Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny dle ČSN 56 0577 a obsahu mléčného tuku dle ČSN 56 0576.

Senzorické hodnocení

Vzorky posouzeny panelem posuzovatelů školených podle normy ISO 8586. Hodnocení probíhalo ve zkušební místnosti vybavené podle normy ISO 8589.

Analýza aroma

Použita metoda založená na technice mikroextrakce tuhou fází ve variantě head-space v kombinaci s plynovou chromatografií s hmotností detekcí (HS-SPME/GC-MS).

Výživové hledisko

Stanovení mastných kyselin plynovou chromatografií s plamenově-ionizačním detektorem. Stanovení 3-MCPD a obsahu aflatoxinů kapalinovou chromatografií s hmotnostním detektorem.

Plísně

Přítomnost plísní zjišťována mikrobiologickým rozborem analyzovaných vzorků.

Deklarace: Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Přihlásit