Jak testujeme

V testu (převzato z magazínu TEST, nadace Stiftung Warentest): 28 kompaktních úsporných zářivek, závit E 27 a E 14.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Světelné technické vlastnosti 70 %, životní prostředí a zdraví 25 %, deklarace 5 %.
 • Snížení hodnocení
  V případě, že deklarace životnosti, výkonu či odebíraného výkonu byly »dostatečné« nebo horší, mohlo být hodnocení „deklarace“ maximálně o půl známky lepší. Byla-li „deklarace“ »dostatečná« nebo horší, došlo ke snížení celkového hodnocení kvality o půl známky. Při »dostatečné« nebo horší známce ze zkoušek zaměřených na obsah bromovaných zpomalovačů hoření či emise rtuti mohlo být hodnocení „životního prostředí a zdraví“ maximálně o půl známky lepší. V případě »dostatečné« nebo horší odolnosti proti častému zapínání / vypínání bylo o jednu známku sníženo hodnocení „světelných technických vlastností“.
 • Světelné technické vlastnosti
  Životnost: testovalo se vždy pět vzorků; zkoušky dle DIN EN 60969 (165 minut zapnuto, 15 minut vypnuto). Zaznamenávaly se časné poruchy (<500 h nebo <5 % požadované hodnoty), úbytek intenzity světla (snižování výkonu světelného zdroje), měřila se doba pro dosažení 80% intenzity světla; dále se měřila doba, po kterou zářivky svítily až do úplného výpadku. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty testovaných výrobků, u nichž nedošlo k žádným časným poruchám. Maximální doba svícení až do okamžiku redakční uzávěrky činila 10 200 hodin. Odolnost proti častému zapínání / vypínání: testovaly se vždy tři vzorky (0,4 minuty zapnuto, 4,5 minuty vypnuto). Zaznamenávaly se časné poruchy (<2500 cyklů zapnuto / vypnuto nebo <5 % požadované hodnoty). Měřily se index podání barev (dle DIN 6199), doba náběhu a doba pro dosažení 80% intenzity světla (světelného toku). Posuzovala se intenzita světla (světelného toku) při teplotě okolního prostředí -10 °C / +10 °C / +40 °C a porovnávala se s hodnotou při 25 °C.
 • Životní prostředí a zdraví
  Spotřeba energie v porovnání s klasickou žárovkou se srovnatelnou intenzitou světla (světelného toku) a odebíraného výkonu po 2000 h svícení. Emise rtuti ve vztahu ke srovnatelné klasické žárovce: propočty na základě naměřených obsahů rtuti úsporných zářivek, doba svícení 10 000 h. Analýzy bromovaných zpomalovačů hoření. Balení: druh použitého materiálu.
 • Deklarace
  Deklarace životnosti, výkonu a odchylky mezi deklarovanými a naměřenými hodnotami. Hodnocení při absenci deklarace – »dostatečně«.

Přihlásit