Jak testujeme rybí prsty

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah rybího masa 30 %, senzorické hodnocení 25 %, kuchyňská příprava 20 %, obsah soli 5 %, nežádoucí látky 10 %, deklarované složení a označení 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Obsah rybího masa

Obsah rybího masa stanoven výpočtem z analýz;bílkoviny (Kjeldahl), voda (gravimetrie), tuk (gravimetrie), popel (gravimetrie).

Senzorické hodnocení

Senzorické hodnocení vzorků na základě normy ČSN 56 0032. Hodnocení se zúčastnili proškolení hodnotitelé.

Kuchyňská příprava

Pro kuchyňskou přípravu byl zvolen doporučený postup pro smažení uváděný na obalech výrobků.

Obsah soli

Chlorid sodný přítomný ve výrobku byl stanoven volumetrií.

Nežádoucí a ostatní látky

Kadmium (GF-AAS), olovo (GF-AAS), rtuť (AAS-AMA), fosfáty (gravimetrie/Kjeldahl), kyselina citronová (ITP).

Deklarace

Kontrola informací na spotřebitelském balení výrobků zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Přihlásit