Jak testujeme domácí kina

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Systémy 5.1: zvuk 40 %, obraz 5 %, rádio 5 %, obsluha 25 %, čtení poškozených médií 10 %, spotřeba elektrické energie 5 %, vybavenost 10 %

Systémy 2.1: zvuk 45 %, obraz 5 %, rádio 5 %, obsluha 20 %, čtení poškozených médií 10 %, spotřeba elektrické energie 5 %, vybavenost 10 %

Soundbary: zvuk 75 %, obsluha 15 %, spotřeba elektrické energie 5 %, vybavenost 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zvuk

Zesilovač: měření hlasitosti při přehrávání stop z různých zdrojů a odstupu signálu od šumu.

Reproduktory: měření maximálního akustického tlaku, magnetického odstínění a subjektivní hodnocení maximální hlasitosti soustavy bez zkreslení zvuku.

Poslechový test: posouzení kvality stereo reprodukce poslechem CD nahrávky klasické a populární hudby, dále kvality prostorového zvuku u vybraných filmových scén. Hodnotí se také kvalita prostorového efektu, tedy prostorové umístění hlasů a efektů atd.

Obraz

Kvalita obrazu pohyblivých a statických scén při přehrávání DVD a blu-ray disků. Hodnotí se také kvalita převzorkování signálu ve standardní kvalitě při propojení přes HDMI.

Rádio

Měření citlivosti antény radiopřijímače, odstupu signálu od šumu, separace kanálů, hodnocení funkcí automatického vyhledávání stanic.

Obsluha

Snadnost instalace zařízení a jeho počátečního nastavení (ladění radiostanic, nastavení správné vzdálenosti reproduktorů a jejich prodlevy). Ovládání hodnoceno podle schémat běžného použití (nastavení hlasitosti, výběr vstupu, výběr režimu prostorového zvuku, přístupové doby a přehrávání CD/DVD/blu-ray, výběr rozhlasové stanice, kvalita a čitelnost displeje, přehlednost dálkového ovládání a přístupová doba při přehrávání dat z USB disku).

Čtení poškozených médií

Hodnocení schopnosti jednotlivých přístrojů reagovat na různá běžná poškození přehrávaných disků. Při testu byla použita jak standardní profesionální testovací média, tak běžné disky poškozené např. poškrábáním.

Spotřeba

Měření spotřeby soustavy při přehrávání testovacího zvukového signálu a v režimu stand-by. Pokud to přístroj umožňoval, pak i v režimu stand-by se zapnutým módem rychlého startu.

Vybavenost

Možnosti připojení, dodávaného vybavení a příslušenství, možnosti nastavení a podporované formáty.

Přihlásit