Jak testujeme sluchátka

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Sluchátka s aktivním potlačením hluku: zvuk 40 %, potlačení okolního hluku 25 %, únik zvuku do okolí 2 %, pohodlnost 20 %, obsluha 10 %, rušení mobilním telefonem 1 %, realtivní hlasitost (účinnost) 2 %.

Běžná sluchátka: zvuk 60 %, únik zvuku do okolí 3 %, pohodlnost 25 %, obsluha 10 %, realtivní hlasitost (účinnost) 2 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zvuk

Panel expertů hodnotil kvalitu a charakter zvuku na základě ukázek jednotlivých hudebních žánrů. Jako reference sloužila vysoce kvalitní profesionální studiová sluchátka. U sluchátek s aktivním potlačením hluku zkouška zopakována s touto funkcí zapnutou.

Potlačení okolního hluku

Měření hluku pronikajícího z okolí do sluchátek nasazených na zkušební umělé hlavě. Zkoušky byly provedeny podle DIN ISO 4869-3 v dozvukové (reverberační) komoře s testovacím hlukovým signálem o hlasitosti 75 dB(A). Provedeno měření pasivní zvukové izolace, u sluchátek s aktivním potlačením hluku navíc měření i s touto funkcí zapnutou.

Únik zvuku do okolí

Měření hluku pronikajícího do okolí sluchátek nasazených na zkušební umělé hlavě ve vzdálenosti 30 cm od sluchátek. Hlasitost přehrávaného testovacího signálu činila 90 dB(A).

Pohodlnost

Hodnocen komfort nošení sluchátek po deseti a po třiceti minutách poslechu. Posouzení komfortu po deseti minutách provedeno také osobou s brýlemi. Do hodnocení zahrnuto: jak dobře sluchátka sedí, stabilita, tlak na uši a/nebo hlavu, akumulace tepla a subjektivně vnímaná hmotnost.

Obsluha
Při používání sluchátek bylo zjišťováno, zda dochází k mechanickým hlukům při doteku kabelu s oblečením; posuzována také délka kabelu. Hodnoceny možnosti uskladnění a přenášení sluchátek; v potaz brán přepravní obal, pokud je se sluchátky dodán. Hodnocena snadnost údržby (čištění) sluchátek, zejména náušníků a oblouku. Dále kvalita a viditelnost popisků levého a pravého sluchátka či zpracování a snadnost používání ovládacích prvků při poslechu (hlasitost, zapnutí/vypnutí, zvuková nastavení atd.). Hodnocena přítomnost ostrých hran a dalších problematických částí. U sluchátek s aktivním potlačením hluku navíc zhodnocena snadnost nabíjení či výměny baterií.

Rušení mobilním telefonem

Zjišťován vliv signálu mobilní sítě GSM na elektronické obvody sluchátek. Zapnutá sluchátka byla vystavena nejvyšší možné síle signálu GSM (3dBm, 2 W). Provedeno pouze u sluchátek s potlačováním hluku.

Relativní hlasitost

Hodnocení účinnosti sluchátek dle DIN 50322-2. Měření vstupního napětí potřebného k dosažení akustického tlaku 94 db(A) na zkušební umělé hlavě. Sluchátka jsou připojena ke zdroji zvuku s nízkou impedancí (< 2 ohmy).

Přihlásit