Jak testujeme dámská holítka

V testu (převzato z magazínu TEST, nadace Stiftung Warentest): 18 dámských holicích systémů a epilátorů, z toho 5 holítek pro holení na mokro, 2 jednorázová holítka a 4 elektrické holicí strojky, 7 epilátorů.

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení: Odstraňování chloupků 40 %, šetrnost vůči pokožce 20 %, manipulace 40 %.
Snížení hodnocení: V případě, že bylo hodnocení odstraňování chloupků »uspokojivé« nebo horší, celkové hodnocení kvality nemohlo být lepší. Při »dostatečné« manipulaci mohlo být celkové hodnocení kvality lepší nanejvýš o jednu známku. Byl-li strojek vybaven
Ni-Cd baterií, snížilo se celkové hodnocení kvality o půl známky.
Odstraňování chloupků: Holítka - 20 žen si holilo jedno podpaží a holeň nohy; pro srovnání používaly na druhé podpaží a holeň druhé nohy jiný přístroj. Zastřihování dlouhých chloupků zkoušely v podpažních jamkách. Důkladnost odstraňování chloupků, šetrnost strojků vůči pokožce a růst nových chloupků hodnotily jak dobrovolnice, tak odborník. Epilace - Stejným způsobem jako u holení
se postupovalo při epilaci (délka chloupků cca 2 až 4 mm); rychlost dorůstání nových chloupků byla hodnocena po dvou týdnech. U strojku Wet-Dry se navíc zkoušela i vlhká epilace.
Šetrnost vůči pokožce: Subjektivně škrábání, škubání, pálení, sledování drobných poranění a červenání pokožky. 
Manipulace: Dobrovolnice posuzovaly mimo jiné zacházení se strojky, zapínání a vypínání, výměnu hlavic, planžet i čepelek, napáječ, čištění, příslušenství. Pět odborníků se zaměřilo na srozumitelnost a úplnost návodu k použití. 
Typ akumulátorové baterie: Testovány byly i baterie strojků; Ni-Cd byly hodnoceny jako »nedostatečné«, Ni-Mh jako »dobré«.

V testu (převzato z magazínu TEST, nadace Stiftung Warentest): 6 depilačních krémů určených pro normální pleť. 
Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení: Odstraňování chloupků 60 %, šetrnost vůči pokožce 30 %, užitný obsah 5 %, deklarace 5 %.
Odstraňování chloupků: Výrobky testovalo 20 dobrovolnic; aplikace na jedné straně těla (podpaží, holeň). Posuzování totožné jako u holení a epilace.
Šetrnost vůči pokožce: Sledovalo se, zda nedochází k nechtěným a nepříjemným projevům (zčervenání kůže, pálení, otoky).
Užitný obsah: Zjišťoval se užitný obsah balení, tj. podíl na celkovém obsahu, který bylo maximálně možné použít, aniž by se poničil obal.
Deklarace: Hodnocení probíhalo na základě požadavků, které jsou zakotveny v příslušných předpisech (vyhláška o kosmetických výrobcích, norma LFGB).

Přihlásit