Jak testujeme šlehačky ve spreji

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Výživové hledisko 50 %, senzorické zkoušky 30 %, stabilita šlehačky 15 %, deklarace 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Výživové hledisko

Stanovení: tuku gravimetricky; mastných kyselin metodou GC/FID; 3-MCPD esterů metodou LC/MS; autenticity technikou DART–TOFMS; těkavých látek metodou HS-SPMEGC-MS.

Senzorické zkoušky

Šlehačky ve spreji byly hodnoceny odborným panelem 11 hodnotitelů a malým konzumentským panelem (20 hodnotitelů). Při senzorické analýze se postupovalo podle mezinárodního standardu ISO, rovněž zkušební místnost byla vybavena podle příslušné mezinárodní normy ISO 8589. Hodnotitelé byli vybíráni, vyškoleni a monitorováni podle mezinárodní normy ISO 8586. Postup všech senzorických analýz byl v souladu s mezinárodními normami.

Stabilita šlehačky

Přibližně 10 g šlehačky (odpovídá průměru 6cm a výšce 3cm) bylo nastříkáno na skleněnou desku a byly zaznamenávány změny vzhledu (tj. velikost vyteklé tekutiny a držení tvaru) v průběhu času. Zkouška byla ukončena po uplynutí 30 minut.

Deklarace

Porovnání údajů deklarovaných na obalech výrobků s výsledky analytických zkoušek: ověření pravosti (autenticita), skutečný obsah tuku a přítomnost deklarovaného vanilinu.

Přihlásit