Jak testujeme make-upy

V testu (převzato z magazínu TEST, nadace Stiftung Warentest): 15 make-upů světlejších barevných odstínů s deklarovaným dlouhotrvajícím efektem.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Kosmetické vlastnosti 60 %, aplikace (používání) 25 %, mikrobiologická kvalita 5 %, balení 5 %, deklarace 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Při »uspokojivém« nebo »dostatečném« dlouhotrvajícím efektu nemohlo být hodnocení kosmetických vlastností lepší. Pokud byly kosmetické vlastnosti hodnoceny jako »uspokojivé« nebo »dostatečné«, nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší. Hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na aplikaci mohlo být jen o jednu známku lepší, pokud byl odběr přípravku »dostatečný«. »Dostatečná« mikrobiologická kvalita vedla ke snížení celkového hodnocení kvality o jednu známku.
 • Kosmetické vlastnosti
  Kosmetické vlastnosti se ověřovaly v praktickém testu; každý výrobek zkoušelo 30 dobrovolnic, celkově se testu účastnilo 450 žen a dívek. Vedle dobrovolnic make-upy zkoušely i tři profesionálky. Posuzovaly se: dlouhotrvající efekt, krycí schopnost, usazování v linkách, vráskách a rozšířených pórech, barvení oblečení, mobilů atd.
 • Aplikace (používání)
  Dobrovolnice a profesionálky se v průběhu praktických testů zaměřovaly na odběr (dávkování), snadnost roztírání, konzistenci, rovnoměrnost a zasychání přípravků.
 • Mikrobiologická kvalita
  Analýzy vycházely z Evropského lékopisu (Ph.Eur.), 5. vydání, 2.6.12/13 a 5.1.3. se zohledněním směrnic SCCP (Scientific Committee on Consumer Products, Vědeckého výboru pro spotřební výrobky Evropské komise).
 • Balení
  Praktické zkoušky se zaměřily na míru snadnosti při zacházení s balením přípravků, otvírání a zavírání, užitný obsah, tj. maximální podíl z celkového obsahu, který bylo možné při používání přípravku odebrat, aniž by se balení muselo rozbít.
 • Deklarace
  Kontrola deklarace na obalech i na balení výrobků sledovala plnění povinností výrobců zakotvených v příslušné legislativě. Dále se hodnotila čitelnost informací pro spotřebitele.
 • Těžké kovy
  Přítomnost a obsah niklu, antimonu, olova, kadmia a arzénu; testovaným make-upům se z tohoto hlediska nedalo nic vytknout, vyhověly.
 • Údaje uváděné výrobci (nehodnoceno)
  Spotřebitelské informace týkající se konzervačních látek, parfemace, ochrany před UV zářením (SPF), doby používání po otevření balení atd.

Přihlásit