Jak testujeme opalovací přípravky

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  UVB ochrana 35 %, UVA ochrana 25 %, hydratace 10 %, kosmetická kvalita 15 %, odběr z obalu 5 %, pokyny k používání 7 %, deklarace 3 %.
   
 • Limity hodnocení
  Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.
   
 • Měření ochranných faktorů
  UVB: podle mezinárodní metody International SPF Test Method z roku 2006 (Colipa / CTFA SA / CTFA US / JCIA); UVA: metodou in vitro podle Colipa z roku 2009. UVB záření způsobuje spálení kůže a rakovinu kůže, UVA záření stárnutí kůže, při vysokých dávkách rakovinu kůže.  Nedostatečně hodnocená UVA nebo UVB ochrana má za následek snížení celkového hodnocení. 

  Na kvalitu opalovacího přípravku nelze usuzovat podle toho, zda se při jeho používání spálíte nebo ne, poškození pokožky nemusí být ihned viditelné!
   
 • Odolnost vůči vodě
  Testování odolnosti vůči vodě na zádech testovaných osob tzv. sprchovou metodou, měření ochranného faktoru podle Colipa 2006. Byl prováděn takzvanou sprchovou metodou, kdy na ploše zad o rozměrech 7 x 7 cm ošetřené příslušným množstvím přípravku stékal laminární proud vody o teplotě 23 stupňů Celsia po dobu 2 minut a 21 sekund. Po této době byl změřen ochraný faktor. Přípravek byl aplikován 20 minut předem. Sprchová metoda je postupem rovnocenným tzv. bazénové metodě, což bylo prokázáno srovnávacím testem.  Nedostatečná odolnost vůči vodě snižuje celkové hodnocení.

  U každého opalovacího přípravku dochází ke snížení ochrany při pobytu ve vodě a aplikaci je nutné vždy opakovat!
   
 • Hydratace
  Měřena pomocí korneometru na spodní straně zápěstí 20 testujících. Míra hydratace byla měřena v hodinových intervalech až do doby 6 hodin po aplikaci.
   
 • Kosmetická kvalita
  Testující hodnotili vlastnosti přípravků z hlediska jejich použití; konzistenci, vlastnosti při aplikaci (roztíratelnost, vstřebávání, zanechávání bílých map, lepivost).
   
 • Odběr z obalu

  Hodnocení viskozity nebo tekutosti přípravku při odběru z obalu při 20 a 40 stupních Celsia. Součástí hodnocení byla i kluzkost obalů při jejich používání.
   
 • Tepelná stabilita
  Hodnocení stability emulze při dlouhodobém skladování při -5 a 40 stupních Celsia.
   
 • Tepelná odolnost obalu
  Hodnocení deformací nebo změn obalu při krátkodobém zahřátí na -10 a 60 stupňů Celsia.
   
 • Pokyny k používání a deklarace
  Zjišťovalo se, zda na obalech výrobků jsou uvedeny potřebné pokyny, které spotřebitele vedou k účelnému a vhodnému použití, jako jsou správné množství, pokyny pro aplikaci a opakovanou aplikaci, varování před přílišným pobytem na slunci apod. Hodnoceny byly pokyny k používání v českém jayzce, jejich úplnost a čitelnost a jejich umístění přímo na obalu výrobku. Součástí hodnocení je také označení výrobků podle doporučení Evropské komise ze září 2006.

Přihlásit