Jak testujeme spací pytle

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Komfort 50 %, odolnost a zpracování 15 %, vybavení a označení 35 %.
   
 • Limity hodnocení
  Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.
   
 • Komfort
  Míra tepelného komfortu byla zjišťována porovnáním komfortní teploty Tcomf změřené podle ČSN EN 13537 na zkušební figuríně s komfortní teplotou uvedenou na výrobku. Dále byla měřena míra propustnosti vodních par na vzorku materiálu ze spacího pytle podle ČSN EN 31092.
   
 • Odolnost a zpracování
  Zkoušky zahrnovaly test stálobarevnosti v otěru za sucha i za vlhka podle ČSN EN ISO 105-X12 a to jak na vnitřní tak na vnější straně spacího pytle. Hořlavost zkoušena hořící cigaretou a přiložením zdroje plamene podle ČSN EN 12925. Kvalita zpracování spacích pytlů (celkové zpracování, kvalita švů apod.) byla posuzovány odborníky.
   
 • Vybavení a označení
  Součástí zkoušek byla kontrola správného označení teplotního určení, velikosti, hmotnosti, pokynů k údržbě a označení materiálů. Dále byla hodnocena snadnost balení, objem a hmotnost sbaleného spacáku.

Přihlásit