Jak testujeme pilové plátky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Přímočaré pily: Praktický test 53 %, návod k použití 5 %, bezpečnost použití 0 %, obsluha 26 %, baterie 0 %, zátěžový test 11 %, vybavení 5 %

Pilové plátky: Rychlost řezu 56 %, kvalita řezu 19 %, odolnost 25 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praktický test

Použity standardní pilové plátky, určené pro konkrétní činnosti a materiály, pouze při řezání do dřevotřísky použity plátky dodávané s pilou.

Hodnocena rychlost a kvalita běžného řezu do dřeva: do polotvrdé dřevovláknité desky (profil 19 mm), dřevotřísky (38 mm) a tvrdého bukového dřeva (45 mm). U přístrojů s předkmitem zopakován řez do dřevovláknité desky s funkcí zapnutou. Dále hodnocena rychlost a kvalita co nejrychlejšího řezu do dřevotřísky, s předkmitem i bez předkmitu. Kvalita řezu hodnocena také při řezání dřevotřísky potažené melaminem: posouzena rovnost a kvalita okraje řezu na horní a spodní straně materiálu.

Posuzována rychlost řezání do kovového plechu s profilem 4 a 8 mm  a dále rychlost a kvalita křivkového řezu do plastu. Linie řezu byla polepena lepicí páskou, aby se zamezilo natavení plastových pilin.

Hodnocena kvalita křivkového řezu do dřevotřísky při řezání vzorce se změnšujícím se poloměrem (min. 10 mm).

Hodnocena přesnost řezu při provádění kolmého a zkoseného řezu (45 °) do měkkého dřeva: změřen úhel na začátku, v průběhu a na konci řezu.

Měřena vzdálenost, do jaké se lze řezem přiblížit k ploše kolmé na zpracovávaný materiál.

Návod k použití

Posouzení návodu k použití s ohledem na jeho informativnost, obsah technický údajů a bezpečnostních instrukcí.

Bezpečnost použití

Posouzení elektrické bezpečnosti přístrojů a nabíječek podle mezinárodních norem (EN 60335, EN 60745)

Obsluha

Zkušení uživatelé hodnotili obsluhu pil při provádění různých typů řezů. Posuzovali snadnost nastavení saní, připojení příslušenství, rozmístění a kvalitu ovládacích prvků, výměnu pilových plátků, údržbu a čištění přístrojů, efektivnost odfuku a odsávání pilin. Pozornost byla věnována rovnováze pil, hluku a vibracím při řezání.

Baterie

Hodnocena odolnost vůči samovybíjení: kapacita baterií po uskladnění na dobu 30 dnů v teplotě 40°C. Hodnocena odolnost vůči přebíjení: kapacita po 14-ti denním nabíjení. Dále hodnocena spotřeba nabíječky bez vložené baterie a s vloženou nabitou baterií.

Zátěžový test

Zkušení uživatelé se pokusili provést řez do dřevotřísky (19 mm) o celkové délce 600 m, poté byl zhodnocen stav pil.

Vybavení

Evidence vybavení pil: ovládacích prvků, možností nastavení rychlosti, přítomnosti funkce předkmitu, odfuku a odsávání pilin a dalšího vybavení. Dále možnosti nastavení saní a systému výměny pilových plátků.

Přihlásit