Jak testujeme tuňáky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Deklarace 20 %, senzorické zkoušky 40 %, laboratorní zkoušky 40 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Deklarace

Hodnocení informací na obalech výrobků: vyhláška č. 326/2001 Sb., ve znění č. 169/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o potravinách a tabákových výrobcích; nařízení Evropské rady 1536/92. Dále hodnocena deklarace použitého druhu tuňáka a ochrana delfínů při lovu tuňáků.

Senzorické zkoušky

Poučení laici a odborníci hodnotili vzhled, barvu a konzistenci masa, barvu oleje, případně vlastní šťávu tuňáka, vůni, chuť a slanost. Součástí zkoušky bylo i hodnocení neporušitelnosti obalu.

Laboratorní zkoušky

Obsah těžkých kovů: rtuť (metoda AAS-AMA), olovo (metoda GF-AAS), kadmium (metoda AAS-plamen), arsen (metoda AAS-hydridy), cín (metoda AAS-plamen).

Ověření deklarovaného oleje stanovením kyselin: stearová, palmitová, eikosapentaenová, dokosahexaenová, myristová, eikosenová, behenová, linolenová, lignocerová, olejová, palmitolejová, arachová, linolová (metoda GC-FID).

Další zkoušky: transmastné kyseliny (metoda GC-FID), histamin (metoda HPLC-FLD), peroxidové číslo (ČSN EN ISO 3960), amoniak, chlorid sodný a číslo kyselosti tuku (volumetrie).

Ověření deklarované celkové hmotnosti a hmotnosti pevného podílu vážením.

Mikrobiologické vyšetření: všechny testované výrobky vyhověly.

Přihlásit