Jak testujeme ochrany počítače

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Bezpečnostní balíčky: ochrana před viry a škodlivým softwarem 40 %, obsluha 25 %, zatížení počítače 20 %, funkce firewallu 10 %, instalace a odebrání programu 2 %, základní nastavení 2 %, opravný disk 1 %

Antivirové programy: ochrana před viry a škodlivým softwarem 50 %, obsluha 25 %, zatížení počítače 20 %, instalace a odebrání programu 2 %, základní nastavení 2 %, opravný disk 1 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Ochrana před viry a škodlivým softwarem

Antivirový test: Byla hodnocena míra úspěšnosti vyhledávání známého škodlivého softwaru z rozsáhlé kolekce, shromážděné odborníky na počítačovou bezpečnost. Test probíhal na počítači připojeném k internetu i v offline stavu, aby vynikl rozdíl u antivirů, využívajících online virovou databázi.

Hledání nových virů: Byla hodnocena míra a rychlost detekce nového škodlivého softwaru. Po dobu pěti týdnů byly produkty denně aktualizovány a zaznamenáván stav jejich databází. Poté byly shromážděny vzorky škodlivých programů, které se během dané doby objevily, a bylo sledováno, který z produktů je rozpoznal dříve. Tato zkouška zvýhodňuje také produkty s kvalitní heuristikou.

Kontrola dat stahovaných z internetu: Byly shromážděny webové stránky, vedoucí (přímo či nepřímo) ke škodlivým programům. Bylo zaznamenáváno, zda antivir zablokoval přístup na webovou stránku, odhalil škodlivý software během stahování, po stahování nebo při spuštění škodlivého souboru. A dále jakou provedl akci (smazal soubor, zablokoval soubor, upozornil na hrozbu, neprovedl nic apod.).

Falešná pozitivní detekce: Hodnocena míra falešných poplachů při skenování reprezentativního vzorku potenciálně podezřelých, ale zdravých souborů.

Funkce firewallu

Ochrana před útoky z internetu: Hodnocen počet otevřených TCP a UDP portů a míra úspěšnosti zablokování pokusů o přístup k počítači přes tyto porty.

Ochrana před odesíláním dat: Hodnocena míra úspěšnosti zablokování odesílaných dat: použito několika na míru napsaných programů, jejichž účelem bylo odeslat malý objem dat na server; data obsahovala jména osob a číslo kreditní karty.

Dále hodnocena úspěšnost v předcházení útoků DoS (Denial of Service) a pokročilé možnosti nastavení firewallu a jeho chování v případě pokusů různého softwaru o připojení k internetu.

Testovaný počítač byl připojen k veřejné síti a měl přidělenou veřejnou IP adresu. Firewall byl nastaven, aby dané síti nedůvěřoval nebo bylo zvoleno veřejné/přímé připojení.

Instalace a odebrání programu

Hodnocení přehlednosti, snadnosti, rychlosti a možností instalace (je po instalaci provedena aktualizace a sken počítače?), dále možností po dokončení instalace (volba nastevení programu, vypnutí bezpečnostních funkcí Windows apod.).

Hodnocení přehlednosti, snadnosti a možností aktualizací a odebrání jednotlivých komponent balíčků.

Hodnocení snadnosti a úplnosti odebrání celého programu (kolik po sobě zanechá souborů a záznamů v registru?), zapne po odinstalaci bezpečnostní funkce Windows?

Obsluha

Hodnocení přehlednosti uživatelského rozhraní, ovládání a dostupných možností jednotlivých funkcí programu. Posouzení srozumitelnosti, úplnosti a celkového zpracování nápovědy.

Opravný disk

Hodnocení snadnosti vytvoření opravného média, jeho možností a snadnosti jeho obsluhy.

Zatížení počítače

Měření míry zpomalení startu počítače po naistalování programu, rychlosti antivirového testu a míry zatížení operační paměti a procesoru počítače při běhu programů, zpomalení kopírování souborů.

Základní nastavení

Bylo hodnoceno, zda základní nastavení programu odpovídá požadavkům na jeho správnou funkčnost a dostatečnou ochranu počítače.

Přihlásit