Jak testujeme tlakoměry

Jak testujeme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení

Měření krevního tlaku 65 %, obsluha 25 %, návod k použití 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Měření krevního tlaku

Test tlakoměrů probíhal ve dvou fázích – na umělé paži, tj. simulátoru, a při praktickém měření krevního tlaku dobrovolníků.

Praktický test: probíhal na 32 osobách ve věku 22 - 81 let (s vysokým a normálním krevním tlakem), měření tlaku testovanými přístroji a referenčním přístrojem. Měření probíhalo v náhodném pořadí na osobách s různým obvodem paže a zápěstí (24 – 32 cm pro paži a 13,5 – 19,5 cm pro zápěstí). Každý přístroj byl v náhodném pořadí vyzkoušen každým testujícím; používání se řídilo instrukcemi uvedenými v návodu. Referenční kalibrovaný rtuťový tonometr byl použit podle standardních postupů lékařským personálem. Umělá paže: měřena přesnost opakovaných měření, dále tolerance testovaných přístrojů k chybám podle ČSN EN 1060, tedy přesnost měření se slabou baterií nebo netěsnou manžetou.

Součástí zkoušek byly i testy výdrže baterií a pádové zkoušky z výšky jednoho metru.

Ovládání

Testující (věkové rozpětí 18-40 let) hodnotili pod odborným dohledem celkové ovládání přístrojů a jejich základní funkce a chování v různých situacích. Dále byly hodnoceny pokyny a možnosti údržby, výměna baterií, ukazatel zbývající energie baterie, čitelnost a přehlednost displeje, pohodlnost klávesnice a možnosti ukládání a čtení záznamů v paměti.

Návod k použití

Hodnocení srozumitelnosti, přehlednosti a úplnosti návodu k použití.

Tlakoměry testovány ve spolupráci se Stiftung Warentest.

Přihlásit