Jak testujeme lyžařské brýle

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení

Bezpečnost a odolnost 35 %, obsluha 20 %, nošení a vidění 40 %, cizorodé látky 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Bezpečnost a odolnost

Ochrana před UV zářením, vlnová délka světla 280-400 nm: propustnost zorníky měřena spektrofotometrem. Odolnost proti nárazu: nárazy silou 1200 N; výrobky byly před zkouškou umístěny v mrazicí komoře po dobu 2 hodin. Odolnost proti poškrábání: zkoušena hrotem o tvrdosti H4 se stoupající přítlačnou silou až do 240g. Odolnost proti rozsednutí: praktická zkouška pětkrát prováděná osobou o hmotnosti cca 70 kg. Pružnost pásku: napnutí pásku závažím o hmotnosti 7 kg po dobu 7 dní, poté hodnocena změna jeho délky.

Obsluha

Hodnocení srozumitelnosti, přehlednosti a úplnosti návodu k použití. Testující dále hodnotili nastavení pásku a u brýlí s výměnnými zorníky jejich výměnu.

Nošení a vidění

Lyžaři hodnotili komfort při nošení, použitelnost spolu s lyžařskou přilbou a omezení výhledu při nošení brýlí. Dále se zaměřovali na ostrost vidění při různém počasí a u modelů určených pro nošení s dioptrickými brýlemi jejich použitelnost.

Cizorodé látky

Obal a obroučky brýlí: důkaz halogenových uhlovodíků (PVC) Beilsteinovou zkouškou. Pěnové polstrování brýlí: obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, ftalátů a zpomalovačů

Přihlásit