Jak testujeme čtečkám

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obraz 40 %, obsluha 30 %, zpracování a odolnost 15 %, spotřeba elektrické energie 5 %, vybavení 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Obraz

Posouzení čitelnosti zobrazených knih za jasného denního světla, v osvětleném interiéru a při slabém světle (intenzita 100 000, 200 a 1 Lux). Vizuální test byl doplněn měřením kontrastu displeje při intenzitě světla 10 000, 200 a 10 Luxů.

Obsluha

Hodnocení jasnosti i úplnosti návodu, počtu a snadnosti kroků nutných k otevření elektronické knihy, čitelnosti a srozumitelnost značení kláves, displeje a menu. Dále hodnocení uživatelské přívětivosti nahrávání a mazání knih, možnosti jejich třídění, snadnosti navigace v textu i pohodlnosti držení přístroje. Měřena rychlost načítaní knih i doba zobrazení nové stránky.

Zpracování a odolnost

Zkoušky odolnosti, zahrnující pobyt v prostředí o teplotě 70 °C a vlhkosti vzduchu 25 %, v 30°C a 90% vlhkosti vzduchu i v mrazu do -14°C. Součástí byl test odolnosti proti odření při čištění přístrojů a jejich displejů.

Spotřeba elektrické energie

Každých 10 minut byla obrácena stránka a měřen počet hodin do vybití baterie. Test byl zastaven po 14 dnech a zopakován. Některé čtečky se v daném limitu vybít nestačily. Měřena také doba nabíjení. Čtečka na tužkové baterie testována s běžnými alkalickými bateriemi.

Výbava

Hodnocení užitečných schopností čteček, mezi které patří kvalita zobrazení obrázků a kreseb, načítání objemných souborů, možnost otevírat knihy v různých formátech, označovat text a vkládat poznámky, přehrávat hudbu či měnit fonty.

Přihlásit