Jak testujeme kávovary

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Espreso a cappuccino 40 %, funkce 20 %, spolehlivost 5 %, obsluha 20 %, vztah k životnímu prostředí 10 %, bezpečnost 5%.
 • Snížení hodnocení
  Při »dostatečném« hodnocení obsluhy nebo vztahu k životnímu prostředí se celkové hodnocení snižuje o půl známky. Hodnocení obsluhy nemohlo být lepší, pokud bylo ruční čištění hodnoceno »uspokojivě« nebo hůře.
 • Espreso a cappuccino
  Espreso bylo připravováno podle návodu při středním nastavení z kávo-vých zrn Lavazza Crema e Gusto. Chuť a pěna (crema) a vůně byly hodnoceny osmi školenými laiky. Teplota kávy byla měřena v nepředehřátých šálcích. U cappuccina byl hodnocen vzhled mléčné pěny a teplota v nepřede-hřátém šálku.
 • Funkce
  Při přípravě espresa byla měřena doba nutná pro zahřátí kávovaru, namletí a uvaření kávy. V případě použití mleté kávy byl měřen objem přiložené odměrky, teplota nápoje a doba přípravy. Při přípravě cappuccina byla měřena doba přípravy a množství nápoje. Dále byla hodnocena rovnoměrnost současného plnění dvou šálků, samostatná příprava mléčné pěny (její teplota, vzhled a objem).
 • Spolehlivost
  Dlouhodobý test byl prováděn s použitím velmi tvrdé (3,2 mmol) vody a filtru na vodu. Celkem bylo připraveno 4000 šálků espresa po 40 ml a 500 cyklů přípravy horké vody a páry. Mezi zkouškami byly týdenní pauzy. Poté následovala závěrečná zkouška skládající se z 2000 šálků espresa. V průběhu dlouhodobého testu byly přístroje odvápňovány podle doporučení výrobců, včetně výměny filtrů. Počet kroků nutných k údržbě a jejich náročnost jsou součástí hodnocení.
 • Obsluha
  Návod k použití byl posuzován odborníkem, ovládání přístroje pěti laickými testujícími. Mezi hodnocené parametry patří uvedení do provozu, obsluha při přípravě espresa, mléčných nápojů a horké vody, stejně jako obsluha při přípravě většího počtu šálků za sebou (8x espreso, 2x cappuccino, 3x latté macchiato, 8x espreso, 8x 100 ml horké vody). Hodnocena byla také obsluha při ručním i automatickém čištění, čištění varné jednotky a odvápňování.
 • Vztah k životnímu prostředí
  Měření spotřeby elektrické energie v provozu, za použití úsporných režimů. Z ní byla vypočítána roční spotřeba (1460 použití, 4x denně, 21 hodin v režimu stand-by). Spotřeba byla měřena v režimu stand-by i s vypnutým síťovým vypínačem. Dále byla pěti testujícími hodnocena hlučnost a rušivé zvuky testovaných přístrojů.
 • Cizorodé látky
  Měření obsahu olova a niklu v horké vodě z parní nebo horkovodní trysky, u každého přístroje dvě zkoušky. Přístroje byly před zkouškami odváp-něny a byly 15 hodin v klidovém stavu.
 • Bezpečnost
  Hodnocena dle EN 60335-1, VDE 0700-1:2007-02, EN 60335-2-15, VDE 0700-15. Bylo také zjišťováno, zda může nesprávné používání přístrojů nebo chyba obsluhy přivodit nebezpečnou situaci.

Přihlásit