Jak testujeme jednorázová pánská holítka

  • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
    Holení 35 %, podráždění pleti 35 %, trvanlivost čepelí 10 %, obsluha 20 %.
  • Snížení hodnocení
    Celkové hodnocení nemohlo být lepší, byla-li trvanlivost čepelí hodnocena »dostatečně« nebo hůře. V případě »uspokojivého« nebo horšího hodnocení holení nemohlo být celkové hodnocení lepší. Bylo-li podráždění pleti při holení hodnoceno »dostatečně« nebo hůře, nemohlo být celkové podráždění pleti hodnoceno lépe.
  • Holení a podráždění pleti
    Denní holení: třicet testujících (18 až 65 let, různé typy pleti a vousů) si pod dohledem odborníků holilo každou polovinu tváře vždy jiným strojkem. Hodnocení: kvalita oholení, čas holení, dorůstání vousů po 12 hodinách.
    Třídenní strniště: patnáct testujících za stejných podmínek a stejného postupu hodnocení.
  • Trvanlivost čepelí
    Bylo testováno deseti testujícími s hustými a tvrdými vousy, kteří při domácím holení zaznamenávali počet použití, po nichž začínají strojky tahat a po kolika použitích se holítko nebo hlavice již nedá použít.
  • Obsluha
    Hodnocena 55 testujícími, včetně leváků. Čištění a pokyny k používání byly hodnoceny odborníky.
  • Cizorodé látky
    Byl zjišťován obsah ftalátů a polycyklických aromatických uhlovodíků v rukojetích a ostatních částech, které přicházejí do styku s pokožkou. Výrobky byly shledány nezávadnými.

Přihlásit