Jak testujeme nabíječky

Nabíječky

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Výkonnost 45 %, obsluha 35 %, vybavení 10 %, konstrukce 10 %.
 • Snížení hodnocení
  Modely bez kontroly nabíjení nebo jen s časovačem nemohly získat lepší hodnocení než »dostatečně«. Neplatí pro solární nabíječky.
 • Výkonnost
  Nabíjecí proud měřen nízkoodporovým ampérmetrem mezi baterií a nabíječkou při nabíjení 2 a 4 článků. Dále měřeno napětí baterií a spotřeba elektrické energie ze sítě. Po dokončení nabíjení měřeno udržovací napětí (pokud má nabíječka tuto funkci), spotřeba s nabitými bateriemi a bez baterií. Účinnost počítána jako poměr mezi energií odebranou z rozvodné sítě a energií získanou vybitím baterie.
 • Obsluha
  Hodnocena snadnost vkládání a vyjímání baterií, značení a varování na nabíječkách, užitečnost indikátorů či displeje a návod k použití.
 • Vybavení
  Hodnocena přítomnost autozásuvky, možnost volitelného napětí, a zda přístroj nabíjí paralelně nebo sériově.
 • Konstrukce
  Posuzována kvalita zpracování kontaktů a ochrana proti zkratování.

 

Nabíjecí baterie

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Jeden nabíjecí cyklus: běžná spotřeba 10 %, rozšířený test 30 %, více nabíjecích cyklů 60 %.
 • Jeden nabíjecí cyklus
  Kdykoliv to bylo možné, řídil se test normami IEC 61951-1 a IEC 61951-2. Před testem baterie 5x nabity a vybity za běžných podmínek. Kapacita určena dobou, po kterou si baterie udržela napětí nad 0,9 voltů. Pokud není uvedeno jinak, bylo 10 baterií od každého modelu nabíjeno proudem o 1/10 kapacity po dobu 16 hodin, poté ponecháno hodinu v klidu. Běžné podmínky: vybíjení baterií stálým proudem 500 mA.
  Kolísavá spotřeba: odpor 3,9 Ωpo dobu 15 vteřin aplikovaný každou minutu.
  Vysoká kontinuální spotřeba: odpor 1 Ωaplikovaný konstantně.
  Uskladnění nabitých článků: 5 nabitých baterií uloženo na 60 dnů v místnosti s běžnou pokojovou teplotou a vlhkostí, poté vybito za běžných podmínek a změřena kapacita.
  Uskladnění vybitých článků: 5 zcela vybitých baterií uloženo na 3 měsíce, poté 2x nabito a vybito a při třetím vybití za běžných podmínek změřena kapacita.
  Přebití: 5 baterií nabíjeno 1/20 kapacity po 4 týdny, poté 2x nabito a vybito a při třetím vybití za běžných podmínek změřena kapacita.
 • Více nabíjecích cyklů
  Baterie nebyly před testem nabity a vybity. 5 baterií od každého modelu nabíjeno vysokým proudem o 1/3 kapacity, po dosažení 90–95 % dobíjeno proudem o 1/5 kapacity po dobu 15 minut. Poté ponecháno na 10 minut v klidu a vybíjeno odporem 1 ohm, aplikovaným konstantně. Opakováno 200x.

Přihlásit