Jak testujeme sjezdové lyže

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Technické zkoušky 20 %, ženy: jízdní vlastnosti 40 %, muži: jízdní vlastnosti 40 %.
 • Technické vlastnosti
  Odolnost hran: proti vytržení zkoušena horizontálním tahem směrem od středu lyže na dvou místech v oblasti vázání.
  Tloušťka hrany: měření výšky a šířky materiálu hrany lyže.
  Odolnost vůči nárazu: před zkouškou byly lyže ponechány 12 hodin v teplotě -10 °C, poté předpjaty na patce a na špičce zátěží (50 kg, 60 kg a 70 kg) a puštěny proti ocelové desce.
  Skluznice: měření rovnoměrnosti povrchu skluznice na třech místech.
 • Jízdní vlastnosti
  Hodnoceny týmem žen i mužů, průměrných a velmi zkušených lyžařů ve věku od 28 do 62 let.
  Dynamické vlastnosti: hodnocení lyží s ohledem na některé aspekty carvingového lyžování (hranění, změna hrany, dynamika pohybu při krátkých a dlouhých obloucích).
  Sjezd: hodnocení jízdních vlastností při carvingovém i klasickém sjezdu, na upraveném a neupraveném povrchu, při sjezdu „šusem“.
  Stabilita, komfort: hodnocení klidnosti a stability při sjezdu, tlumení nárazů a vibrací.

Přihlásit