Jak testujeme zahradní nůžky

V testu: 11 zahradních nůžek a 4 nůžky na větve
Ceny: v e-shopech v srpnu 2010
 

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Střihání 45 %, zátěžové zkoušky 25 %, obsluha 20 %, bezpečnost 5 %, cizorodé látky v rukojeti 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Hodnocení skupiny zátěžových zkoušek nemohlo být lepší než zkouška zátěže při střihání v případě, že byla hodnocena »dostatečně« nebo »nedostatečně«.
  Při hodnocení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků »uspokojivě« nebo hůře nemohlo být hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na cizorodé látky lepší. Bylo-li hodnocení skupiny zátěžových zkoušek nebo cizorodých látek »nedostatečně«, nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší. Při »dostatečném« hodnocení bezpečnosti a cizorodých látek mohlo celkové zhodnocení kvality být jen o jednu známku lepší. Při »dostatečném« hodnocení zátěžových zkoušek mohlo být celkové zhodnocení kvality nejvýše o půl známky lepší.
 • Střihání
  Na zkušebním stroji (viz foto) byly stříhány větve o průměru 1 cm a 2 cm pro nůžky na větve; měřena síla nutná pro ustřižení s novými a s opotřebovanými nůžkami (vždy po 1200 střihnutích). Výsledky vypovídají o rychlosti opotřebení nůžek. Dále byla hodnocena čistota střihu na průřezu a hranách ustřižených větví.
 • Zátěžové zkoušky
  Na testovacím zařízení byly střihány větve (průměr 1 cm, resp. 2 cm) až do počtu 6000 střihnutí a zaznamenávaly se vzniklé destrukce. Tvrdost čepelí dle EN ISO 6508. Pevnost rukojetí zkoušena zvětšováním síly až do prvního poškození, hranice 500 N u zahradních nůžek a 700 N u nůžek na větve.
 • Obsluha
  Pět testujících (jeden odborník, dva zahrádkáři a dva floristé – všichni se střední velikostí dlaní) hodnotili uživatelské pokyny, praktické používání nůžek na větvích ovocných dřevin, vrby a lísky. Dále zavírání a zajišťování nůžek, barevný kontrast při hledání v trávě nebo možnost zavěšení nůžek na poutko nebo jejich uložení.
 • Bezpečnost
  Ostré hrany, svěrná místa a spolehlivost pojistky, například při pádu.
 • Cizorodé látky v rukojeti
  Polycyklické aromatické uhlovodíky podle ZEK 01.2-08, ftaláty plynovou chromatografií.

Přihlásit