Jak testujeme ochrany počítače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • ochrana počítače: 65 %
  • obsluha: 25 %
  • zatížení počítače: 10 %

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Ochrana počítače

Testujeme ochranu proti široce rozšířeným hrozbám. Kvůli nedostatku nalezených vzorků malwaru pro počítače Apple jsme zkoušky ochrany na webu a ochrany proti ransomwaru na zařízeních s macOS neprováděli. Ze stejného důvodu je počet vzorků při mnoha zkouškách na macOS výrazně nižší než na Windows. Pokud je pro test potřeba webový prohlížeč, na Windows používáme Google Chrome, na macOS Safari. Hrozby pro Windows testujeme na Windows 10 (pokud není uvedeno jinak).

Ochrana na webu: Bylo hodnoceno chování antivirů při návštěvě 300 webových adres se škodlivým softwarem. Produkt by měl zareagovat co nejdříve, ideálně stránku zablokovat nebo škodlivý program odhalit při stahování či pokusu o spuštění. Pro ověření falešných detekcí jsme do vzorku zařadili také 300 čistých adres. Kvůli nízkému množství vzorků nalezených laboratoří jsme zkoušku nemohli provést na zařízeních s macOS.

Ochrana před ransomwarem: Při testech ochrany proti ransomwaru jsme znovu provedli zkoušky antivirového skenu a ochrany na webu. Vzorky ale tvořil skutečný ransomware. Následně jsme se pokusili jeden laboratorně vytvořený vzorek ransomwaru spustit. Na každém počítači bylo také uloženo 400 čistých souborů, které reprezentovaly uživatelská data. Sledovali jsme, jestli antivirové programy dokázaly spuštění zabránit, případně kolik čistých souborů se škodlivým programům podařilo zašifrovat. Všímali jsme si také, zda je v programu ochrana proti ransomwaru aktivní v základním nastavení (hned po nainstalování antiviru).

Ochrana před phishingem: Test byl zaměřený na schopnost produktů zablokovat nebezpečné phishingové adresy. Při zkoušce jsme použili 600 phishingových stránek. Navštěvovali jsme je přes prohlížeč Google Chrome na Windows a Safari na macOS. Pokud prohlížeč obsahuje funkci bezpečného prohlížení, je při zkouškách vypnutá.

USB test: Offline část se zaměřuje na schopnosti odhalovat dosud neznámé hrozby na externích úložištích na základě podezřelých příznaků. Počítače byly před zkouškou offline ochrany několik týdnů odpojené od internetu. Následně do nich bez aktualizace a bez připojení k internetu bylo zkopírováno 135 nově nalezených škodlivých programů pro Windows a 15 pro macOS. Hodnotili jsme, zda a kdy antiviry detekují pro ně potenciálně neznámé hrozby.

Při zkoušce USB online ochrany jsme postupovali podobným způsobem jako při zkoušce offline ochrany. Antivirové programy byly ale aktualizované a připojené k internetu, jejich virové databáze tedy v ideálním případě již měly obsahovat informace o použitých vzorcích škodlivých programů.

Antivirový skener: Hodnocena byla míra úspěšnosti detekce známého škodlivého softwaru při kontrole na vyžádání. Vzorek sestával ze 30 000 škodlivých programů pro Windows, 300 pro Android a 15 pro macOS. Test probíhal na počítači připojeném k internetu i v offline režimu. Dále jsme měřili schopnosti antivirového skeneru při otevírání souborů (pokud je na daném systému spustit lze).

Falešná detekce: Hodnotili jsme schopnost poznat škodlivý kód od neškodného. Někdy se stává, že programy vyhodnotí jako škůdce i soubor, který je v pořádku. Falešnou detekci jsme měřili při antivirovém skenu, kdy vzorek škodlivých kódů doplnilo 30 000 čistých souborů.

Obsluha

Instalace a odebrání programu: instalace, odinstalace a aktualizace programů. Sledovali jsme, zda součástí instalace nebyly nechtěné doplňky i zda po odebrání programu nezůstaly v počítači zbytkové soubory.

Hlavní uživatelské rozhraní: Hodnotili jsme přehlednost, srozumitelnost a snadnost obsluhy hlavního uživatelského rozhraní. Dále jsme posuzovali, jak efektivně produkt informuje, když něco s ochranou není v pořádku (např. některá z komponent je deaktivovaná, virová databáze je zastaralá apod.).

Nastavení skenu a upozornění: Vyzkoušeli jsme, jak snadné je základní nastavení produktu, jak se konfigurují automatické skeny, naplánované skeny i kontroly na vyžádání. Součástí bylo také hodnocení upozornění na akce antiviru.

Nápověda: Celkové zpracování nápovědy z hlediska dostupnosti, struktury, formy a obsahu.

Reklamy a rušivé prvky: reklamy, obchodní sdělení a jiné rušivé prvky. U antivirů (včetně placených) se můžete setkat s pasivními (např. zobrazení uzamčených funkcí) i aktivními (vyskakovací okna s reklamou) nabídkami k zakoupení. Některé antiviry také upozorňují uživatele na problémy, které je ale možné vyřešit pouze za poplatek.

Zatížení počítače

Ochrana v reálném čase: o kolik procent v porovnání s ochranou zabudovanou v operačním systému zpomalí počítač aktivovaná ochrana v reálném čase.

Použitá paměť RAM a použité místo na disku (MB): jak velkou část paměti RAM program využívá při chodu a kolik místa zabírá po instalaci na disku.

Start a vypnutí systému:jak se liší rychlost spuštění i vypnutí počítače při použití antivirového programu ve srovnání se systémem bez testovaného antiviru.

Prohlížení internetu: o kolik se liší rychlost načítání internetových stránek a stahování ve srovnání se systémem bez testovaného antiviru.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit