Jak testujeme psí šampóny

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • alergenní parfémy: 30 %
  • alergenní konzervanty: 30 %
  • pH: 30 %
  • deklarace: 5 %
  • ekologičnost obalu: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V případě tohoto testu je limitující kategorií deklarace, pokud za ni výrobek obdržel dostatečné a horší hodnocení.

Potenciální alergeny

Na základě evropského nařízení č. 1223/2009 jsme ve psích šampónech pátrali po přítomnosti 26 vonných alergenních látek (například citronellol, geraniol či eugenol) a dalších třech potenciálních alergenech (atranol, chloratranol a majantol). Hodnotili jsme i jejich množství. Pro hledané látky byl limit 100 mg/kg, hodnocení jsme jim tedy nesnižovali do obsahu 99 mg/kg včetně.

U benzyl alkoholu, který se používá nejen jako vonná, ale také jako konzervační látka, byl limit jiný; velmi dobré hodnocení mohl výrobek dosáhnout pouze v případě, že obsah benzyl alkoholu v něm byl nižší než 1000 mg/kg.

Alergenní konzervanty

I v další části testu jsme vycházeli z nařízení č. 1223/2009 a týká se rovněž chemického složení. Tentokrát jsme výrobky zkoumali z hlediska přítomnosti konzervačních látek z chemické skupiny thiazolinonů. Jedná se o známé konzervační látky způsobující alergie. Používají se v barvách na stěny i v čisticích prostředcích nebo kosmetice. Podle některých studií může jít o potenciálně toxické látky, které jsou dráždivé pro dýchací cesty i kůži. Konkrétně jsme pátrali po přítomnosti pěti thiazolinonů, dichloroctylisothiazolinonu (DCOIT), benzisothiazolinonu (BIT), octylisothiazolinonu (OIT), methylchloroisothiazolinonu (CIT) a methylisothiazolinonu (MIT).

Hodnota pH

Posuzovali jsme, jak moc se pH výrobku blíží ideální hodnotě psího pH, která má hodnotu okolo 7,5.

Deklarace

Hodnotili jsme kompletnost informací na obale, například složení, instrukce k použití, kontakty na výrobce a podobně. Posuzovali jsme také čitelnost informací a to, zda jsou v českém jazyce.

Obal

Hodnotili jsme lahvičky šampónů, respektive materiál, z něhož jsou vyrobeny, a snadnost či obtížnost jeho recyklovatelnosti.

Přihlásit