Jak testujeme mobily

V testu: 8 mobilních telefonů, z toho 4 určené pro seniory a 4 běžné mobilní telefony.
Cena: v e-shopech v březnu 2010
 

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Telefonování a SMS 20 %, obsluha 40 %, odolnost 10 %, provozní doba 20 %, vybavení 10 %.
 • Snížení hodnocení
  Je-li hodnocení citlivosti v síti »dostatečné« nebo horší, snižuje se hodnocení skupiny zkoušek Telefonování a SMS o jednu známku. V případě »dostatečného« nebo horšího hodnocení menu telefonu se hodnocení skupiny zkoušek Obsluha snižuje o půl známky. Celkové zhodnocení kvality se snižuje o jednu známku, je-li hodnocení skupiny zkoušek Obsluha »dostatečně« nebo horší.
 • Telefonování a SMS
  Měření a hodnocení kvality a hlasitosti zvuku při poslechu a hovoru, měření citlivosti v sítích GSM 900 a 1800 MHz, hodnocení snadnosti psaní a odesílání, přijímání a čtení SMS.
 • Obsluha
  Obsluha byla hodnocena devíti testujícími seniory ve věku od 54 do 80 let, třemi ženami a šesti muži; tři senioři používali naslouchátka. Většina z testujících používala brýle, někteří trpěli třesem rukou, jeden testující měl paralyzovanou polovinu těla.
  Testující hodnotili uvedení telefonu do provozu, návod k použití, základní nastavení. Dále byla hodnocena obsluha z hlediska běžných úkonů, jako je vytáčení telefonních čísel, přijímání hovoru, práce s telefonním seznamem, odesílání a přijímání SMS a vhodnost použití jednotlivých přístrojů pro jednotlivé skupiny handicapovaných.
 • Mobilita
  Byla posuzována velikost a hmotnost jednotlivých přístrojů, možnost nošení na krku nebo za pasem a funkce zámku klávesnice.
 • Odolnost
  Hodnocení zpracování přístrojů. Byly prováděny pádové zkoušky ve zkušebním válci a zkoušky odolnosti proti vodě na sprchovacím zařízení. Odolnost proti poškrábání displeje byla hodnocena pomocí Mohsovy stupnice tvrdosti.
 • Provozní doba
  Hodnocena byla výdrž baterie při nepřetržitém hovoru při různé síle signálu a v různých pásmech sítě GSM. Dále se posuzovala provozní doba při rozsvíceném displeji a možnosti a rychlost nabíjení.
 • Vybavení
  Hodnocení rozsahu funkcí, možností připojení a vlastností přístrojů.

Přihlásit