Slovníček pojmů

MIDI

Musical Instrument Digital Interface - protokol, který se využívá k propojení digitálních hudebních nástrojů, jejich řízení a vzájemné komunikaci; MIDI data neobsahují žádné vlastní zvuky, ale pouze jejich abstraktní popis, tedy informace o výšce jednotlivých tónů, jejich délce, intenzitě úhozu atd. O „interpretaci“ a reprodukci zvuku se stará nástroj, na kterém jsou MIDI soubory přehrávány. Na kvalitě nástroje tak závisí i kvalita výsledné reprodukce a na každém nástroji bude znít stejná skladba jinak. Díky tomu, že soubory MIDI neobsahují skutečný zvukový záznam, zabírají v porovnání s klasickými audio soubory jako např. WAV či MP3 jen minimum paměti.